Stålproduktionen minskade i mars 2018

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 433 tusen ton under mars 2018. Det är en nedgång med tre procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Jernkontoret.

Hittills under 2018 har det producerats 1 252 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen minskat med tre procent jämfört med samma period 2017.

− Minskningen under mars kan bero på kalendervariationer, det vill säga att påsken i år låg delvis i mars istället för april, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 11 ståltillverkare i Sverige.

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare i transport- och statistikfrågor
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52