Stålindustrin satsar för att locka unga till branschen

Idag lanserar Jernkontoret en film som visar materialens betydelse för det hållbara samhället. Med filmen hoppas material- och metallindustrin kunna locka framtida medarbetare till bland annat KTH, LTU och Bergsskolan.

Stålföretagens efterfrågan på ingenjörer med material- och processtekniska kunskaper är stor, både i Sverige och utomlands.

− Materialkunskap och materialutveckling är en förutsättning för att ta fram den teknik vi behöver för framtiden. Inte minst för att lösa klimatfrågan, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Utbildningar inom materialteknik

I Sverige finns det ett antal utbildningar med olika inriktningar inom viktiga materialtekniska kunskapsområden.

Ansökan till högskola och universitet sker senast den 16 april.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10