Pressinbjudan: Hur når vi fossilfri industri?

Tisdagen den 9 oktober arrangerar det nya metallinstitutet Swerim AB och Jernkontoret ett förmiddagsseminarium som tar avstamp i industrins färdplaner mot en fossilfri svensk industri.

Seminariet vänder sig till verksamma inom nordisk industri.

Media är välkomna att delta hela förmiddagen.


Program

Moderator: Anna Ponzio, Jernkontoret

08.30-09.00 Anmälan och frukostfika

09.00-09.05 Introduktion

09.05-09.25 En innovativ miljö för att nå en fossilfri industri – Pågående och framtida forskning på Swerea MEFOS (from 1 oktober Swerim) och RISE, Swerea MEFOS och RISE

09.25-09.45 Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring, Erika Skogsjö, Svemin

09.45-10.05 Klimatfärdplan – För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige, Helén Axelsson, Jernkontoret

10.05-10.25 Färdplan cement för ett klimatneutralt betongbyggande, Karin Comstedt, Heidelberg Cement

10.25-10.40 Fika

10.40-11.05 Q&A Färdplaner

11.05-11.30 Hur arbetar Energimyndigheten för att vi ska nå klimatmålen?, Klara Helstad, Energimyndigheten

11.30-12.15 Panelsamtal om forskningsbehov för att nå klimatmålen. Deltagare från industrin, bl.a. Hybrit, Boliden, Skogsindustrierna, SMA Mineral:

  • Fossilfri industri - utmaningar och synergier?             
  • Branschöverskridande lösningar

12.15-13.00 Lunch

13.00-15.00 Workshop:

  • Prioriterade forskningsområden inom gemensamma frågor
  • Hur utvecklar vi synergier mellan branscherna?

Seminariet är kostnadsfritt, och lunch och fika ingår.

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10. 

Media anmäler sig till:
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Jernkontoret
070 206 75 62