Pressinbjudan: Basindustrins dag, fokus kompetensförsörjning

För sjätte året i rad arrangerar tillsammans Jernkontoret, Industriarbetsgivarna, Svemin och Skogsindustrierna Basindustrins dag med fokus på kompetensförsörjning. 

Några av de medverkande under Basindustrin dag: Johan Kerstell, HR-direktör på Sandvik samt Katarina Mellström, direktör på IVA samt Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv.

Seminariet vänder sig till personer som arbetar med HR- eller kompetensförsörjningsfrågor inom arrangörernas medlems-, delägar- och intressentföretag.

Media är välkomna att delta.

Tid: Torsdag 11 oktober, klockan 9-16
Plats: Jernkontorets hus, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm

Program

09.00 Samling, kaffe och smörgås

09.30 Inledning med presentation

09.45 Block 1: Företagens attraktionskraft

Presentation av hur några av medlemsföretagen arbetar med attraktionskraft och kompetensförsörjning med koppling till jämställdhet.
Johan Kerstell, HR-direktör, Sandvik.
Lotta Wikström, HR-chef för affärsområde Trä, SCA.
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.

Studenter från KTH reflekterar och kommenterar presentationerna.

IVAs projekt VERA presenteras, fler kvinnor till basindustrin. Projektet genomförs 2019. Katarina Mellström, IVA medverkar.

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv. Reflektioner på valutgången och framtida fokusområden inom kompetensförsörjning.

(Kaffepaus vid lämpligt tillfälle)

12.00 Lunch

13.00 Block 2: Lärlingsutbildning

Lotta Naglitsch, föreståndare för Skolverkets Lärlingscentrum, informerar om Skolverkets framtida uppdrag bland annat vad gäller yrkesutbildning och insatser inom lärlingsutbildning.

Erfarenheter från gymnasial lärlingsanställning. Medverkande från företaget OSTP i Örnsköldsvik. Även skolledare och lärare från gymnasieutbildningen medverkar.

14.45 Kaffepaus

15.00 Föreläsning Tomas Fürth, Kairos Future (Ungdomarnas drömvärld)

16.00 Avslutningsmingel med utvärdering

Media anmäler sig till:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Jernkontoret
070 206 75 62