Nu blir det enklare att jämföra miljödeklarationer för stål och aluminium

De svenska stålbolagen SSAB, Sandvik och Höganäs AB tar tillsammans med Jernkontoret och Stålbyggnadsinstitutet, SBI, initiativ till en ny europeisk standard för hållbar konstruktion i stål och aluminium. Standarden kommer att spela en viktig roll för möjligheten att jämföra miljövarudeklarationer från olika tillverkare.

SIS, Swedish Standards Institute, kommer att projektleda framtagandet av standarden.

– Standarden kommer att vara viktig för EU:s inre marknad genom att göra miljödeklarationer jämförbara, säger Rutger Gyllenram, ordförande i den nya europeiska arbetsgruppen (CEN/TC 135 WG 17). Den här standarden kommer att gynna ett väl fungerande hållbarhetsarbete vid design, produktion, användning och återvinning av stål- och aluminiumprodukter oavsett om man utgår från malm eller skrot vid tillverkningen, fortsätter Rutger Gyllenram.

– De svenska stålföretagen visar ledarskap för hållbara stålprodukter. Genom att vara aktiva i framtagandet av den nya standarden kan företagen också visa hur långt de kommit med sitt hållbarhetsarbete, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

Målgruppen för standarden är förutom stål- och aluminiumbolag även upphandlande organisationer. Förutom deltagarna i standardiseringsarbetet har även Regeringskansliet bidragit med ett tidsbegränsat stöd för att starta upp det internationella sekretariatet för stål- och aluminiumprodukter till byggsektorn som kommer att ansvara för arbetet.

– Att Sverige får sekretariatet innebär en stor möjlighet att påverka arbetet i önskad riktning så att den nytta som skapas av svenska företags miljöarbete kan ge utdelning i ökade exportinkomster, säger Yacine Slamti, projektledare, SIS.


Kontaktperson på SIS:

 
Yacine Slamti, projektledare SIS,
08 555 520 21, 
yacine.slamti@sis.se