Högkonjunktur för stålindustrin

När bergshanteringens kvinnor och män samlas till Hindersmässan i Örebro den 26–27 januari kan de se tillbaka på ett bra stålår där stålproduktionen ökade med 2 procent, volymen av den samlade svenska stålexporten ökade med drygt 6 procent och uppgår i värde till nära 50 miljarder kronor. 

− 2017 var ett bra stålår. Stålverken har producerat mer, levererat mer och exporterat mer. Till följd av den starka tillväxten som råder har även inhemsk ståltillförsel ökat. Vi gynnas också av stigande stålpriser och att kronan värderats lågt gentemot euro och dollar, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Tillväxten är tillbaka på bred front och omfattar i stort sett alla regioner runt om i välden. Till följd av det ökade global stålkonsumtion 2017 med 3 procent till 1,6 miljoner ton, enligt preliminära uppgifter från World Steel Association. Även stålproduktionen i världen ökade 5 procent till närmare 1,7 miljarder ton. Både Kina och Indien redovisar produktionsökningar med omkring 6 procent.

I Sverige ökade stålkonsumtionen med hela 7 procent och passerade 4 miljoner ton, vilket närmar sig nivån åren före krisen 2008. Svensk stålproduktion ökade med 2 procent till 4,7 miljoner ton. Majoriteten av stålet går på export. Under 2017 registrerades 140 mottagarländer, varav EU är den viktigaste marknaden. Även USA och Kina mottog betydande andelar, men hela 70 procent exporteras allt jämt till andra EU-länder och Norge. Värdet av den svenska stålexporten 2017 blir uppskattningsvis nära 50 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 20 procent jämfört med 2016.

EU har under året utarbetat ett nytt system för att hantera situationer då prisbildningen i ett land inte sker på marknadsmässiga grunder. I praktiken innebär detta att subventionerad export från till exempel Kina och andra icke marknadsekonomier fortsatt kommer att kunna neutraliseras i förenlighet med WTO:s regelverk.

– Konkurrens på lika villkor är nödvändigt. Då kan vi behålla våra positioner som världsledande på flera områden och fortsätta våra satsningar på hållbara framställningsprocesser, säger Bo-Erik Pers.


Stålåret 2017 – en kort översikt

På Jernkontorets webbplats finns ytterligare information om stålmarknaden och stålföretagens sammanfattningar av året som gått i ”Stålåret 2017 – en kort översikt” med tillhörande ”Diagrambilaga”, se jernkontoret.se/stalaret


Medierna välkomnas till branschens seminarier 26–27 januari i Örebro

Fredag 26 januari, Järnverksföreningens årsmötesdag, se jernkontoret.se/jvf2018
Lördag 27 januari, Bergshandteringens Vänner årsmötesdag, se bhvonline.se


Kontaktpersoner:

Bo-Erik Pers, verkställande direktör, 070 638 20 22
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, 070 206 75 62