EU-kommissionen besöker svenska stålföretag

Den 22 till 26 april besöker författarna från EU-kommissionens kontor i Sevilla svenska stålföretag för att samla information till det tekniska dokumentet för bästa möjliga teknik, så kallade BREF, för bearbetningsprocesser av stål och olika reningstekniker. 

Besöken kommer att göras under måndagen på Sandvik Materials Technology i Sandviken och på Ovako Sweden i Hofors, på tisdagen besöks Uddeholms AB i Hagfors, under onsdagen besöks Outokumpu Stainless i Avesta och på torsdagen besöks SSAB i Borlänge.

I delegationen på tio personer ingår utöver författarna från IPPC-Byrån i Sevilla (EU-kommissionens Joint Research Center), representanter från den tyska miljömyndigheten, UBA, Naturvårdsverket, Jernkontoret samt Eurofer (den europeiska branschorganisationen för stålindustrin). Besöket ger Sverige en unik chans att visa upp de speciella förutsättningar som svensk stålindustri har i och med sin höga specialisering.

– Vi är väldigt glada över att EU-kommissionen besöker oss, det hör verkligen inte till vanligheterna. Det är viktigt att få visa hur svenska spetsprodukter skapar stor samhällsnytta i sin användning, bland annat med ett lägre koldioxidavtryck, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Det är första gången svensk stålindustri så aktivt deltar i BREF-arbete. Parallellt med studiebesöket har en omfattande inlämning av data för bland annat tekniker, utsläppsvärde och energianvändning lämnats in till kommissionen för analys och textskrivning. Av de knappt 300 deltagande företagen i BREF-arbetet är 13 stycken från den svenska stålindustrin. Datainsamlingen har koordinerats och granskats av Naturvårdsverket.

– Att komplettera datainsamlingen med ett studiebesök kommer underlätta arbetet med att beskriva för Sverige särskilt viktiga förhållanden. Det är också särskilt glädjande att delegationen har representanter från vår motsvarighet i Tyskland, säger Jenny Håkansson, huvudansvarig för FMP BREF på Naturvårdsverket.

Efter datainsamling kommer det att ske en sammanställning, analys och textskrivning i Sevilla. Detta är ett arbete som kommer att pågå minst i två år. Dokumentet kommer att bli lagligt bindande fyra år efter att det antagits och kommer att gälla parallellt med de svenska miljötillstånden.


Fakta:


En BREF (REFerence document for BAT – Best Available Techniques) är ett tekniskt dokument som tas fram i en teknisk arbetsgrupp i Sevilla. Det syftar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektorer. Dokumenten identifierar den miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa tillgängliga teknik för den aktuella sektorn, FMP, Ferrous Metal Processing, metallbearbetning.


Kontaktpersoner:

Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor med ansvar för bland annat för BREF-dokument, 070 679 17 95

Anna-Karin Nyman
, kommunikationsdirektör, 070 206 75 62