Debatt: Jobb i hela landet kräver bättre tekniska utbildningar

Svensk stålindustri utvecklas snabbare än någonsin när globaliseringen och digitaliseringen ökar. Därför är det ett stort bekymmer att unga väljer bort tekniska utbildningar i allt högre grad. Nu måste regeringen agera för att vi ska kunna rekrytera kvalificerade medarbetare och stärka industrins konkurrenskraft. Detta skriver Jernkontorets vd Bo-Erik Pers i en debattartikel i Mariestads-Tidningen idag.

Skolan är ofta föremål för politiska diskussioner, men nu krävs handling. Vi har äntligen fått ett trendbrott i de brant vikande PISA-resultaten, men matchningen till jobben är fortfarande dålig. Industriprogrammen på flera orter tvingas lägga ner på grund av för få sökanden, trots att industrin letar med ljus och lykta efter personer som har gått just dessa utbildningar.

Några kompetenser som vi i industrin saknar idag och ser som centrala framtidsyrken är personer som kan automation och digitalisering. Därför är det märkligt att regeringen inte kan tillgodose behovet av utbildning inom dessa områden trots att regeringen uttalat säger sig prioritera utbildning för morgondagens arbetsmarknad.

Om Sverige ska kunna ta vara på teknikens möjligheter måste vi alla inse att det som för länge sedan kanske var "något praktiskt att göra för den skoltrötte" idag är högt kvalificerade yrken som leder till ansvarsfulla, utmanande och välbetalda arbeten. Idag måste våra medarbetare ha en stark kombination av teoretiska och praktiska kunskaper. Vi måste förstås göra vårt för att attrahera unga till industrin, men politikerna måste ta ansvar för att utbildningarna håller måttet, dimensioneras efter behov och är attraktiva för de unga.

Under många år har vi inom stålindustrin samverkat med kommuner kring industrigymnasier och andra tekniska utbildningar. Vi medverkar i Teknikcollege, driver Järnkoll på tolv gymnasieskolor och gör en rad andra utbildningssatsningar runt om i landet. De senaste månaderna har stål- och gruvindustrin med gemensamma krafter säkrat de viktiga utbildningarna på Bergsskolan i Filipstad, som vi betraktar som helt nödvändiga för våra industriers kompetensförsörjning. Baserat på många års erfarenheter ser vi några områden som extra viktiga att jobba med:

  1. Stärka industriprogrammen och andra tekniska utbildningar genom att blanda teori och praktik, samt se till att behörighet till högre studier alltid ingår
  2. Göra särskilda insatser för att öka teknikintresset bland unga, särskilt flickor. Utöka undervisningstimmarna i gymnasiet och i högskolan och skära ner på "eget arbete"
  3. Öka samverkan mellan utbildningarna och näringslivet
  4. Se till att matchning mot arbetsmarknaden påverkar resurstilldelningen till högskolan, à la Danmark
  5. Förbättra möjligheter och incitament till kompetensutveckling och livslångt lärande
  6. Stärka insatserna inom automation och digitalisering fort och rejält.

Om Sverige ska ha en industri i världsklass behöver vi satsa på vår viktigaste resurs, våra medarbetare. Endast så kan vi klara den globala konkurrensen.

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret

Debattartikeln publicerades i Mariestads-Tidningen 2018-02-12.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10