Succé för Ståldagen 2017

I tisdags arrangerades Ståldagen 2017 av Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, i centrala Stockholm. Evenemanget var fullsatt och de senaste dagarna har berömmet från deltagarna strömmat in. 

Isabella Lövin (MP), minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete. Foto: Pia Nordlander/BildN.

– Det känns fantastiskt roligt att se gensvaret på vår visionsdag, Ståldagen. Vår ambition är att visa hur stålindustrin kan bidra till framtidens samhällslösningar på en rad områden, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

Programmet hade hållbarhet som tema och programpunkterna berörde klimatfrågan, branschens resa mot fossilfrihet, jämställdhet, framtidens jobb, entreprenörskap och teknikutveckling. Några av talarna var klimatminister Isabella Lövin, jämställdhetsprofilen Amanda Lundeteg från Allbright och klimatgurun Johan Kuylenstierna, vd på Stockholm Environment Institute.

− Responsen från deltagarna har kommit in genom vår utvärderingsenkät de senaste dagarna, men också som spontana mejl med beröm och tack. Det känns fantastiskt värdefullt att kunna skapa en mötesplats där stålindustrin hittar nya samarbetspartners för att möta framtidens utmaningar, säger Bo-Erik Pers.

Fakta Ståldagen

Ståldagen är stålindustrins årliga visionsdag och arrangerades för andra året i rad den 7 november på IVA i Stockholm. Deltagarna bestod av 180 personer från myndigheter, politik, organisationer, företag och akademi. Programmet fokuserade på hållbarhet i ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Se filmer från Ståldagen på jernkontoret.se/staldagen2017. Ståldagen 2018 äger rum den 5 december på IVA.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-206 75 62