Stålproduktionen ökade i september jämfört med 2016

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 422 tusen ton under september 2017. Det är en ökning med 3,5 procent jämfört med samma månad 2016, visar statistik från Jernkontoret.

Slipad stång, Ovako i Hällefors. Foto: Pia & Hans Nordlander, Bildn. Hitta fler bilder i Jernkontorets bildbank.

Hittills under 2017 har det producerats 3 455 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen minskat med en procent jämfört med samma period 2016.

− Under september har produktionen gått upp jämfört med samma period föregående år, vilket är positivt, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 10 ståltillverkare i Sverige.

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare transportfrågor och statistik
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52