Stålproduktionen ökade i november jämfört med 2016

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 417 tusen ton under november 2017. Det är en ökning med 12,7 procent jämfört med samma månad 2016, visar statistik från Jernkontoret.

Hittills under 2017 har det producerats 4 316 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen ökat med två procent jämfört med samma period 2016.

− Uppgången i produktion i november jämfört med samma period föregående år är positivt, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från 10 ståltillverkare i Sverige.

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare i transportfrågor och statistik
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52