Stålindustrin satsar på digitalisering

Ämnen som datamining, big data, kundportaler, virtuella fabriker och designoptimering kommer att bli allt viktigare för stålindustrin. Därför startar Jernkontoret ett nytt teknikområde: Digitalisering. 

Det helt nya teknikområde 60, Digitalisering, samlar företag och institut som är intresserade av att dra lärdomar av varandras erfarenheter och stimulera forskning inom digitaliseringsområdet.

– Alla pratar om digitalisering och vet att man måste agera, men osäkerheten är stor kring vilka satsningar som är de bästa och mest angelägna. Genom att starta teknikområde digitalisering får våra företag en möjlighet att diskutera frågorna tillsammans, utbyta erfarenheter och tankar och genomföra gemensamma forskningssatsningar, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.

Teknikområdet blir Jernkontorets femtonde aktiva teknikområde. Det ska samla och sprida kunskap kring digitaliseringens fördelar och metoder inom till exempel processtyrning och automation, kundinteraktion, simulering och modellering, organisation och ledarskap samt nya kundvärden och nya affärsmodeller.

Inom teknikområdet så stöds stålbranschens forskning samt andra gemensamma aktiviteter som erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning inom området digitalisering.

– Redan idag använder företagen digitaliseringstekniker. Vi driver också forskningsprojekt om hur vi med stordataanalys kan förstå fenomen vid tillverkningen, hur vi med hjälp av textanalys kan läsa stora mängder forskarrapporter och hitta samband vi tidigare inte sett. Möjligheterna är stora och svårigheten är att välja rätt, säger Gert Nilson.

Styrelsens ordförande är Per Engdahl och tillförordnad forskningschef är Rasmus Östlund. Teknikområdets medlemsföretag vid starten är:
Ovako Sweden AB, Hofors
Höganäs AB, Höganäs
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
SSAB Europe, Borlänge
Uddeholms AB, Hagfors
Outokumpu Stainless AB, Avesta

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 08 679 17 05