Stabil stålproduktion jämfört med 2016

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 283 tusen ton under augusti månad 2017. Det är en nedgång med 25 procent jämfört med samma period 2016, visar statistik från Jernkontoret.

Slipad stång, Ovako i Hällefors. Foto: Pia & Hans Nordlander, Bildn. Hitta fler bilder i Jernkontorets bildbank.

Hittills under 2017 så har det producerats 3 033 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen minskat med 1,6 procent jämfört med samma period 2016.

− Totalt ligger stålproduktionen på ungefär samma nivå som förra året. Minskningen under augusti månad beror delvis på hur stålverken valt att lägga underhållsarbeten och semestrar, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs med siffror från tio ståltillverkare i Sverige.

Kontaktperson:

Jenni Ranhagen, rådgivare transportfrågor och statistik
jenni.ranhagen@jernkontoret.se, 08 679 17 52