Nya regler om utsläppshandeln hotar Europas stålindustri

Idag skriver 76 vd:ar ett öppet brev till EU:s statschefer. Om förslaget kring nya regler för EU:s handel med utsläppsrätter går igenom utan förändringar så kommer Europas stålindustri att få cirka 35 procent färre utsläppsrätter 2030 än de har idag. Risken att stålföretagen då konkurreras ut av företag utanför EU, som inte behöver betala för sina utsläpp, är överhängande. 

− Själva idén med systemet är att det ska löna sig att vara klimatsmart och gå före, men med det här förslaget får även de allra bästa betala dyrt. Det är ett förslag i fel riktning som inte gynnar klimatet, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Nedskärningen i fri tilldelning av utsläppsrätter skulle innebära att varje ton stål kommer att beläggas med en extra kostnad. Dessutom drabbas stålindustrin hårt av genomslaget på elpriset när priset på utsläppsrätter går upp.

− Än finns det tid för Stefan Löfven att agera för svensk stålindustri. Att stödja de förändringsförslag som parlamentet föreslår och att kompensera för det höjda elpriset är ett måste för att rädda konkurrenskraften både för svenska och europeiska företag, säger Bo-Erik Pers.

Europaparlamentet har föreslagit förändringar i systemet som gäller restgaser, auktionsandelar, sektorskorrigeringsfaktor och indirekta kostnader.

Läs hela brevet: Joint letter from 76 steel industry CEOs raises alarm about shape of Emissions Trading System reform (eurofer.org)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10