17 miljoner till testbädd för avancerade material och lätta produkter

Igår den 4 maj kom beskedet att en testbädd för lättvikts- och andra avancerade produkter startar inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, i samarbete med systerprogrammet Lättvikt. Projektet får 17 miljoner kronor och de deltagande företagen skjuter till lika mycket. 

− Det ställs allt större krav på dagens och morgondagens produkter. Lägre vikt, längre livslängd och bättre materialutnyttjande krävs för en hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft, och allt måste utvecklas fortare, säger Gert Nilson, programchef för Metalliska material.

– Det här är ett väldigt stort och viktigt kliv i rätt riktning för svensk lättviktsforskning och det känns som en framgångsfaktor att vi gör det tillsammans med flera andra strategiska innovationsprogram, säger Cecilia Ramberg, programchef för Lättvikt.

Projektet ska utveckla en testbädd för att komma snabbare från kundkrav till produkt genom att material, produktionslösningar och hållbarhetsaspekter som återvinnings- och återanvändbarhet ska kunna provas parallellt med konstruktionsarbetet.

− Detta är en kraftsamling för helhetslösningar, inte bara enskilda material, tillverkningsmetoder eller återvinningstekniker, säger Gert Nilson.

En sådan testbädd lyftes fram som en angelägen satsning inom regeringens samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”, en satsning som nu de strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och Lättvikt åtar sig att genomföra.

Projektet leds av Boel Wadman vid Swerea IVF, utförs inom SIP Metalliska material och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Kontaktperson: 

Gert Nilson, teknisk direktör
gert.nilson@jernkontoret.se, 070 253 01 14