Regeringens budget missar industrijobben

I gårdagens budgetbesked lyste satsningar på basindustrin och Sveriges bruksorter med sin frånvaro. Svensk stålindustri vill se mer framtidstro från regeringen. 

– Jag hade hoppats på ett konkurrenskraftsperspektiv från regeringen. Det är trots allt genom våra arbetstillfällen som vi skapar intäkter till välfärden, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Jernkontoret har tidigare lyft fram förslaget om att upprätta ett konkurrenskraftsmål i Sverige.

– Det skulle innebära att om man höjer en skatt eller inför en avgift så behöver man sänka en annan för att inte minska konkurrenskraften totalt sett. Då riskerar vi inte att industrin och jobben tar skada, säger Bo-Erik Pers.

I regeringens förslag finns flera skattehöjningar på företag som omfattas av 3:12-regler och fler anställda ska omfattas av statlig skatt.

– Från industrin vill vi gärna se satsningar på innovation, infrastruktur och kompetensförsörjning, säger Bo-Erik Pers.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08 679 17 10