Jernkontoret lanserar ny kampanj för stål

Idag, måndagen den 23 oktober, lanserar Jernkontoret den digitala kampanjen "Stål är 100 % återvinningsbart". Budskapet ska öka kännedomen om stålets cirkulära egenskaper och positionera stål som ett hållbart material för framtiden.

– Vi hoppas att kampanjen skapar uppmärksamhet på sociala medier som är våra främsta kanaler för budskapet. Fler behöver veta att stål är 100 procent återvinningsbart, i evighet till och med, säger Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Jernkontoret har beställt en undersökning av United Minds som visar att mindre än halva befolkningen vet att stål är helt återvinningsbart. De flesta tror att glas och papper är mer återvinningsbart.

– Inget material kan återvinnas i så stor utsträckning som stål. Skrot är en avgörande råvara för stålindustrin och vårt material kan återvinnas om och om och om igen, säger Anna-Karin Nyman.

Budskapet "Stål är 100 % återvinningsbart" visas bland annat genom film och infografik på Facebook och Twitter. Profilartiklar som pins och tygpåsar tas också fram. Höjdpunkten för kampanjen sker på Ståldagen den 7 november då stålindustrin arrangerar sin årliga visionsdag på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i Stockholm.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62