Jernkontoret först med certifierad innovationsledare

Anna Ponzio på Jernkontoret är en av de elva första personerna i Sverige som blir certifierade innovationsledare enligt ISO 17024. Certifikaten delas ut under pompa och ståt vid Innovationsledningskonferensen på KTH idag, 29 november.

– Det känns jätteroligt att få vara en del av den här pilotgruppen som nu certifieras. Vi som har gått utbildningen har ökat vår förståelse av innovationsledarrollen och fått tips på verktyg och metoder, säger Anna Ponzio, forsknings- och innovationskoordinator på Jernkontoret.

Certifieringen är en del av ett projekt, delfinansierat av Vinnova, med det övergripande syftet att göra Innovationsledare till en profession. För att stärka innovationsförmågan har många aktörer gått samman och skapat system för innovationsledning som omfattar en strategisk inriktning, målmedveten ledning, tydliga arbetsprocesser, samt konkreta strukturella och kulturella förmågor.

– För Jernkontoret handlar det om att maximera värdeskapandet från projekt och aktiviteter i våra forsknings- och innovationsprogram. De satsningar vi gör ska få effekter i form av ökad konkurrenskraft, samhällsnytta, användarvärde, annars har vi misslyckats, säger Anna Ponzio.

Med stöd av Vinnova startade projektet för att kvalificera och certifiera innovationsledare, liksom man tidigare gjort med projektledare, kvalitets- och miljöansvariga. Projektet involverar drygt 20 parter. RISE är projektledare och KTH, Kairos Future, Ampilfy Innovation samt medlemsföreningen Innovationsledarna är övriga styrande parter. Dessutom finns Saab, Ikea, Sandvik, Oriflame, Karolinska sjukhuset, flera universitet och högskolor, Jernkontoret samt ett antal mindre företag representerade i delar av projektet.

– Traditionellt har man felaktigt satt ett likhetstecken mellan innovation och FoU. Jag tror att en professionalisering av innovationsledarrollen äntligen kan bidra till en kulturförändring där innovation blir ett helhetsgrepp som omfattar hela verksamheten, avslutar Anna Ponzio.


Certifikaten delas ut vid Innovationsledningskonferens 2017, 29 november kl 10.00–15.30, på Drottning Kristinas väg 61 (hos RISE). Konferensen handlar om innovationsledning i teori och praktik, erbjuder utbyte av erfarenheter samt diskussioner om konkreta insatser för ökad innovationsförmåga. Den anordnas av det Vinnovafinansierade projektet Utveckling av Innovationsledningsprogram.

För information om projektet:
Dag Sjöholm, projektledare, RISE Certifiering, dag.sjoholm@ri.se, 070 315 36 92
Robert Svanberg, Amplify, robert.svanberg@amplify.se, 070 603 32 14

Media är välkomna att delta under certifikatutdelningen som startar kl 12.50. Konferensprogrammet löper vidare direkt efter utdelningen varför eventuella intervjuer måste ske före kl 12:50. 

Vänligen kontakta Jernkontorets kommunikationsdirektör Anna-Karin Nyman för ytterligare information, 070 206 75 62

Högupplöst bild: 
Anna Ponzio, JPG, 4,1 Mb, foto: Pia Nordlander, Bildn 

 

Kontaktpersoner:

Anna Ponzio, forsknings- och innovationskoordinator
anna.ponzio@jernkontoret.se, 08 679 17 09

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62