Boksläpp på Linköpings slott: Åtvids bergslag

På torsdag den 7 december presenteras "Åtvids Bergslag" - den senaste rapporten inom projektet Atlas över Sveriges bergslag. I samband med detta inbjuder landshövding Elisabeth Nilsson och Jernkontoret till boksläpp på Linköpings slott.

– Jag är glad att Jernkontoret fortsätter sitt arbete med att presentera levande och intressant industrihistoria för Sverige. Det känns roligt att vi nu kan presentera en bok om Åtvids bergslag, som har betytt mycket för samhället, säger Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland.

Åtvids bergslag är den 23:e rapporten i en serie från forskningsprojektet Atlas över Sveriges bergslag, inom Jernkontorets bergshistoriska forskning. Rapporten är författad av Anders Persson, Kjell Svarvar och Britt Svensson.

Projektets syfte är att i text- och kartform presentera det arkeologiska materialet kring bergshistoriska lämningar inom bergslag som har medeltida ursprung. Genom att även koppla lämningarna till kartarkivalier, historiska uppgifter och befintlig bebyggelse i miljöerna kan rapporterna både tjäna som utgångspunkt för fördjupad forskning och som underlag för arbetet inom kulturmiljövården. Rapporterna kan också fungera som guide till bergshistoriska miljöer både för forskaren och den hembygdsintresserade.

Projektet är ett samarbete mellan Jernkontoret och Riksantikvarieämbetet tillsammans med den regionala kulturmiljövården i berörda län, som i detta fall Länsstyrelsen Östergötland och Östergötlands museum.

Media är välkomna att delta på boksläppet. Vid intresse kontakta Per Åhlin, per.ahlin@lansstyrelsen.se.

Välkommen!

Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland

Gert Magnusson, ordförande för kommittén Atlas över Sveriges bergslag, inom Jernkontoret bergshistoriska forskning

Program

17.00 Välkommen
Landshövding Elisabeth Nilsson

17.15 Atlas över Sveriges bergslag
Gert Magnusson, Jernkontorets bergshistoriska utskott

17.50 Presentation av Åtvids bergslag
Kjell Svarvar, Östergötlands museum
Britt Svensson, Brukskultur Åtvidaberg
Anders Persson, Östergötlands museum

18.40 Atlas över Sveriges bergslag - en framtida sammanfattning
Catarina Karlsson, Jernkontoret

Kontaktperson:

Catarina Karlsson, forskningsassistent bergshistoria
catarina.karlsson@jernkontoret.se, 08 679 17 53