Regeringen borde göra mer för jobbskapandet

I går presenterade finansminister Magdalena Andersson vårbudgeten. Regeringen satsar bland annat på migration och utökat rut-avdrag, men satsningar för att stärka industrins konkurrenskraft uteblir helt. 

– Det är förvånande att regeringen inte satsar på industrin för att skapa fler jobb och starkare välfärd. Ett nytt jobb i stålindustrin skapar i genomsnitt två jobb till på den lokala arbetsmarknaden. Bättre utväxling för jobbskapande finns inte, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Inom transportområdet sker inga nya satsningar. Tvärtom aviserar regeringen en minskning på vägunderhållet under 2016. Stålindustrin är beroende av goda transporter och ser stora behov av underhåll och utbyggnad.

– Underhållsarbetet ska inte vara en regulator för att siffrorna i regeringens ett-åriga budgetar ska gå ihop. Transporterna är avgörande för att svensk exportindustri ska fungera, säger Bo-Erik Pers.

Jernkontoret välkomnar regeringens förslag om ett kompletterande välfärdsmål till BNP-måttet. Inte bara välfärd, jämlikhet och miljömål bör mätas utan också svensk konkurrenskraft som långsiktigt är det som avgör Sveriges långsiktiga tillväxt.

– Det är dags att införa ett konkurrenskraftsmål. Målen för social, ekologisk och ekonomisk utveckling måste balanseras för att nå en hållbar tillväxt inom samtliga områden. Att svensk konkurrenskraft stärks är avgörande både för jobb och jämlikhet, skatteintäkter och uppfyllande av miljömål, säger Bo-Erik Pers.  

Kontaktpersoner:

Bo-Erik Pers, verkställande direktör
bo-erik.pers@jernkontoret.se, 070 638 20 22

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör 
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62