Ny profil för stålindustrin

I dag lanseras en ny grafisk profil för Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation. Den nya profilen ska visualisera den framtidstro och aktualitet som stålindustrin har idag och samtidigt ta avstamp i den långa historia som stålindustrin har i Sverige.

Jernkontoret har anlitat byrån Essen International som har stor erfarenhet av att förnya varumärken med lång historia.

− Jernkontoret och Sveriges stålföretag har under flera år drivit ett förändringsarbete med sikte på framtiden. Mycket energi har lagts på den gemensamma visionen ”Stål formar en bättre framtid”. Vi vill visa samma framtidstro i den nya grafiska profilen, säger kommunikationsdirektör Anna-Karin Nyman.

Fokus i arbetet med den nya profilen har varit att visa dagens moderna stålindustri och den kreativitet som präglar branschen idag och samtidigt värna industrins långa tradition.

− I samhällsdebatten lyfts basindustrin sällan fram som nytänkande och innovativ, trots att mycket av innovationerna skapas här. Vi behöver förnya synen på vad basindustrin betyder för Sverige idag och i framtiden. Inte minst behöver vi skapa attraktivitet för dagens unga att jobba i industrin, säger Anna-Karin Nyman.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62