Stålföretagen skapar 64 000 jobb i Sverige

I dag lanserades rapporten Materialrevolutionen på ett seminarium i Almedalen. Rapportförfattaren och debattören, Nima Sanandaji, inledde med att visa hur många snabbväxande företag i Europa som är helt eller delvis beroende av nya material. 

Mer än hälften av de exporterande snabbväxarna är beroende av nya material och största materialet är stål, tätt följt av polymerer och skogsråvara.

− Det här visar med stor tydlighet hur beroende Sverige är av sin basindustri. Utan oss blir det färre nya företag och färre jobb, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret. 

Stålindustrin anställer idag 16 000 personer, men enligt ekonomiprofessorn Enrico Moretti skapar stålindustrin 48 000 jobb till i den icke handlande sektorn, totalt beräknas stålindustrin skapa 64 000 jobb i Sverige. Rapporten Materialrevolutionen visar också hur snabbt materialutvecklingen går, bara under november förra året rapporterades 100 nya materialvetenskapliga upptäckter och affärstidningen The Economist beskriver detta som "en gyllene tid" för materialutveckling.

− En drivkraft för den allt snabbare materialutvecklingen är ökad efterfrågan på miljövänliga material, en annan att materialen i allt större utsträckning kan skräddarsys för olika ändamål, säger Nima Sanandaji.

Seminariet modererades av samhällsdebattören och journalisten Lotta Gröning. I panelen deltog Per Lyrvall från Stora Enso, Anders Fröberg från Borealis, Petra Einarsson från Sandvik Materials Technology, Marcus Hedblom från Ovako och Martin Pei från SSAB. Politikerna Lars Hjälmered (M) och Per- Arne Håkansson (S) kommenterade rapporten utifrån ett näringspolitiskt perspektiv.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, +46 70 206 75 62