Innovationsfond ska gynna klimatsmart industri

En innovationsfond ska skapas med pengar från EU:s handel med utsläppsrätter (ETS) och fonden ska bidra med pengar till utvecklingen av klimatsmart produktion. Det förslaget lägger EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) i dag fram i EU-parlamentet, ett förslag som stålindustrin välkomnar.

Fredrick Federley. Foto: Centerpartiet.

Det nuvarande systemet för handel med utsläppsrätter, ETS, ska förändras och i EU-parlamentet utarbetas nu olika förslag i miljö- och industriutskotten. De nya utsläppshandelsystemet ska gälla från 2021. För stålindustrin är det viktigt att de nya utsläppsreglerna ska gynna klimatsmart produktion och inte straffa de bästa i klassen. Federleys förslag kan därutöver ge en möjlighet för riktade satsningar på ny teknik.

– Det här är en mycket välkommen satsning på industrin. Stora investeringar behövs för att ta nästa tekniksprång mot koldioxidfri stålproduktion. Det är nödvändigt att samhället tar ansvar för att ställa om, säger Bo-Erik Pers, Jernkontorets vd.

– Det är också viktigt att politikerna utformar det nya systemet för handel med utsläppsrätter så att industrin kan bibehålla sin konkurrenskraft till dess att den nya produktionsmetoden är i drift. Troligtvis handlar det om 20 till 30 år, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Relaterade artiklar:
Mer EU-pengar föreslås till klimatsmart industri (svt.se) 

Di Debatt: Så ska stålindustrin bli fossilfri (di.se) 

Di Debatt: Risk att vi lämnar Sverige (di.se)

Frågor och svar om ETS 

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-206 75 62

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör
helen.axelsson@jernkontoret.se, 070-370 92 31