Demonstration mot Kinas ståldumpning

Måndagen den 15 februari samlas cirka 3000 svenska och europeiska stålverksanställda i Bryssel för att demonstrera mot Kinas prisdumpade stålexport. 1,5-3 miljoner jobb står på spel enligt Eurofer, den europeiska branschorganisationen för stål.  

− Vi konkurrerar gärna med Kina, men inte med deras statliga stöd, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation.

Sedan efterfrågan på den kinesiska hemmamarknaden fallit ihop har exporten av kinesiskt stål ökat i en närmast ohämmad takt och nära nog fördubblats jämfört med nivån 2013. Kinas stålexport uppgick 2015 för första gången till mer är 100 miljoner ton. De kinesiska priserna ligger långt under EU-genomsnittet och ibland under produktionskostnad.

− Det är uppenbart att de statliga stålverken i Kina är kraftigt subventionerade. Vi har förbjudit statsstöd i EU, men ändå finns det förslag om att tillåta det från Kina. Det är en snedvriden tanke från början till slut, säger Bo-Erik Pers.

Demonstrationen handlar om att EU kan släppa Kinas export helt fri efter 2016. Idag är det möjligt att lägga tillfälliga antidumpingåtgärder för att kompensera statliga stöd och dumpade priser, men den möjligheten riskerar att försvinna efter 2016. Frågan diskuteras på olika håll i EU just nu men ännu har kommissionen inte kommit med något förslag eller uttalande.

Stålindustrin i Europa är redan hårt pressade av den kinesiska överproduktionen som väller in i EU, därför är frågan högst upp på dagordningen i branschen.

− Vi hoppas att svenska politiker förstår att frågan handlar om likabehandling. Vi ska ha frihandel, men vi ska ha jämlika villkor också, säger Bo-Erik Pers.

Frågor och svar om demonstrationen

Varför demonstrerar ni?
För att vi inte tycker att Kina bör betraktas som en marknadsekonomi av EU (eller WTO). Det skulle slå ut företag och jobb i Europa.

Vad står ni bakom?
Vi anser att Kina inte är en marknadsekonomi och att EU därför inte heller ska betrakta Kina som en sådan. EU ska inte på egen hand gå före WTO och godkänna Kina som en marknadsekonomi.

Är ni emot frihandel?
Nej, Jernkontoret och stålindustrin är definitivt för frihandel, men frihandel kan bara fungera om den sker på lika villkor, dvs. utan statligt stöd.

Varför anser ni att Kina inte är en marknadsekonomi?

För att priserna inte sätts på marknadsmässiga grunder och för att det förekommer statliga subventioner.

Varför är detta en viktig fråga?
Om EU väljer att behandla Kina som en marknadsekonomi – när så ej är fallet – så accepterar EU statligt stöd i Kina samtidigt som vi förbjuder motsvarande stöd till våra företag i Europa. Hur skall EU:s företag kunna konkurrera med kinesiska företag under sådan förhållanden? Idag drabbas framförallt stålföretag och några andra basnäringar, men imorgon kommer detta drabba även andra företag längre ner i förädlingskedjan.

Vad hoppas ni uppnå med demonstrationen?
Ökad medvetenhet bland politikerna om konsekvenserna med att ge Kina marknadsekonomisk status. Vi hoppas att EU-politikerna inser att de inte ska behandla Kina som en marknadsekonomi utan fortsätta som vi gör idag med fortsatt handel och verktyg som kan reglera dumpade priser och statliga stöd från tredje land.

Hur många åker till demonstrationen från Sverige?
Tre från Jernkontoret, och nio fackliga representanter som jobbar på SSAB, Sandvik, Ovako och Outokumpu.

Vem betalar er resa?
Jernkontoret betalar för alla 12 biljetter fram och tillbaka till Bryssel. Ingen övernattar, vi åker över dagen.

Kontaktpersoner:

Bo-Erik Pers, VD 
bo-erik.pers@jernkontoret.se, 070 638 20 22

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62