Stålexport för 42 miljarder

När bergshanteringens kvinnor och män samlas till Hindersmässan i Örebro den 29-30 januari kan de se tillbaka på ett utmanande stålår. Värdet av den samlade svenska stålexporten ökade med fem procent och uppskattas till cirka 42 miljarder kronor. Samtidigt är den exporterade volymen i sort sett oförändrad och ligger på tre miljoner ton.

Emballerade rullar med tunnplåt i väntan på vidare transport till kunder över hela världen. Foto: Bildn, Jernkontorets bildbank.

− Förra året kännetecknas främst av året då världsmarknaden svämmade över av prisdumpat kinesiskt stål, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Stålproduktionen i Kina minskade något under 2015 men den kinesiska stålexporten har rusat i höjden samtidigt som efterfrågan på hemmamarknaden har fallit. Exporten av kinesiskt stål har ökat i en närmast ohämmad takt och nära nog fördubblats jämfört med nivån 2013. Kinas stålexport uppgick 2015 för första gången till mer är 100 miljoner ton.

− Trots en svår konkurrenssituation har svensk stålindustri också haft framgångar under föregående år. Eftersom vi är starkt nischade konkurrerar vi mestadels med specialstål och behåller vår position som världsledande på flera områden, säger Bo-Erik Pers. 

Utvecklingen för den svenska ekonomin i allmänhet och de stålkonsumerande sektorerna i synnerhet förespås bli positivt i framtiden, varför Jernkontoret tror på en modest ökning av stålefterfrågan i Sverige under 2016.

Det svenska stålet exporterades under 2015 till 140 länder, varav EU (inklusive Norden) fortsatt är den viktigaste marknaden, men även USA och Kina mottog betydande andelar av den svenska stålexporten. USA och Kina har under de senaste tio åren blivit allt mer betydelsefulla marknader, men 70 procent av den svenska stålexporten går fortfarande till andra EU-länder och Norge.

Stålåret 2015 - en kort översikt

På Jernkontorets webbplats finns ytterligare information om stålmarknaden och stålföretagens sammanfattningar av året som gått i ”Stålåret 2015 – en kort översikt” med tillhörande ”Diagrambilaga”, se jernkontoret.se/stalaret

Medierna välkomnas till branschens seminarier 29-30 januari i Örebro:

  • Fredag 29 januari, Järenverksföreningens årsmötesdag 
  • Lördag 30 januari, Bergshandteringens Vänner årsmötesdag


För ytterligare information:

Bo-Erik Pers, verkställande direktör, 0706-38 20 22
Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, 070-206 75 62