EU:s förslag om utsläppshandel gynnar inte de miljöbästa företagen

Idag presenterades förslaget om förändringar i EU:s utsläppshandel efter 2020. Svensk stålindustri välkomnar översynen och är positiva till ett handelssystem. Men dagens förslag gynnar inte de mest miljösmarta företagen.

- Våra stålföretag jobbar varje dag för att skapa miljösmarta produkter. Nu krävs modiga politiker som ser långsiktigt på de globala utsläppen. EU:s utsläppshandel måste belöna miljösmarta företag, säger Bo-Erik Pers. 

Läs hela pressmeddelandet här (cision.com)

Läs även debattartiklar i Di och SvD: Stålindustrin sågar nytt EU-förslag (di.se) och Fler företag ska betala för utsläppsrätter (svd.se)

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 08-679 17 10