Milad Mohammadi vinner Ståldojjan 2015

Förra året instiftade Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation, priset Stålbrallan för att uppmuntra en person eller grupp som utmanat och skapat förändring genom gränsöverskridande samarbeten. De första att ta emot priset blev kvinnonätverket Street Gäris. I år heter priset Ståldojjan och togs emot av den unge supertalangen Milad Mohammadi.

Med denna motivering mottog Milad Mohammadi Ståldojjan 2015:

”Milad Mohammadi förenar en övertygelse om mångfaldens kraft och betydelsen av att med en egen förmåga skapa förändring. När han inser att det är skolan som är avgörande för framtiden satsar han och hittar samarbeten för att skapa det han själv är övertygad om ska bli Sveriges bästa skola. På det viset är Milad Mohammadi en förebild och inspiratör för oss alla som vill skapa en bättre framtid genom att hitta det oväntade och prova det nya. Som han själv säger: Om man vill skapa verklig förändring måste man göra något som inte gjorts förut.”

– Den här byggnaden ska kombinera skolverksamhet med läxhjälp, mentorskap och kontor för näringsliv, myndigheter och organisationer. Tillsammans ska vi skapa Sveriges bästa skola som ska bli en modell för hur vi arbetar med miljonprogramsområden runt om i landet, säger entreprenören och föreläsaren Milad Mohammadi.

Jernkontoret arbetar för att stålindustrins vision, med åtaganden om att leda teknikutvecklingen, forma kreativa individer och skapa samhällsnyttiga produkter, ska bli verkligenhet.

– Kreativa individer och innovationsförmåga är avgörande för konkurrenskraften i våra företag. Milad Mohammadi är en inspiratör och förebild för många, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationschef
anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070-206 75 62