Expertgrupp för livscykelanalys (LCA) möts i Stockholm

20-22 april samlas experter från stålföretag runt om i världen på Jernkontoret för att diskutera LCA-frågor.

World Steels Associations LCA expertgrupp håller möte i Stockholm 20-22 april. I gruppen finns experter från stålföretag från alla världsdelar med företrädare från bland annat Kina, Sydkorea, Japan, Tyskland, Österrike, Frankrike, England, Sverige, Finland och USA.

På mötet som hålls på Jernkontoret, den svenska stålindustrins branschorganisation, kommer en rad frågor inom området att behandlas. Såsom gemensam kommunikation om stålprodukter ur ett livscykelperspektiv med exempel på miljönytta med avancerade stål, att aktualisera en gemensam global databas med miljöinformation om stålproduktionens alla steg, metodutvecklingsarbete, revidering av globala standarder för livscykelanalyser samt erfarenhetsutbyte mellan företagen i gruppen.

Mer information:

Vid frågor eller önskemål om deltagande vänligen kontakta Zofia Tucinska,
tel 072-565 41 48 eller zofia.tucinska@jernkontoret.se.