Tom Erixon, koncernchef på Ovako, blir basindustrins nye energiordförande

Tom Erixon, koncernchef för Ovako AB, har valts till ny ordförande för basindustrins energisamarbete SKGS – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet.

Tom Erixon efterträder därmed Jan Johansson, f.d. koncernchef på SCA, på posten. Tom Erixon kommenterar sitt nya uppdrag:

- Jag ser fram emot uppdraget att få leda basindustrins energisamarbete. Sveriges elförsörjning är oerhört viktig för industrins konkurrenskraft, för jobben och för den svenska ekonomin och välfärden.

- Det är en mycket viktig tid för energifrågorna nu när Energikommissionen presenterats och fått sina direktiv. Jag välkomnar att kommissionens arbete ska drivas med en öppen inställning till alla energislag och att användarperspektivet och industrins konkurrenskraft kommer att ingå som viktiga delar i kommissionens analys. Stabil elförsörjning till internationellt jämförbara priser är två mycket viktiga förutsättningar för produktion av högkvalitativa, värdeskapande produkter.

Uppdraget som ordförande i SKGS är ett förtroendeuppdrag vid sidan av Tom Erixons arbete som koncernchef i Ovako.

För ytterligare information:

Viktoria Karsberg, informationschef Ovako, 08 622 13 40
Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 08 762 72 44, 070 722 72 44 


SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. Basindustrin sysselsätter 400 000 personer direkt och indirekt och har ett exportvärde på 277 miljarder kronor (2013). Läs mer på SKGS hemsida.