3D-tekniken - en utmaning för svensk industri

I industriella sammanhang talar man om additiv tillverkning, som innebär tillverkning i lager på lager och utförs med hjälp av 3D-skrivarteknik. Med denna teknik kan man producera ytterst komplicerade produkter med begränsat materialspill. Fullt ut implementerat i industrin kommer utvecklingen från idé till färdig komponent att skapa helt nya produkter man aldrig tidigare sett. Svensk industri står inför ett vägval om att anta utmaningen och ta till sig 3D-tekniken eller ej, samtidigt som tekniken börjar användas för serieproduktion i andra delar av världen.

– Det är naivt av våra beslutsfattare att tro att Sverige ligger före Asien vad gäller utvecklingen inom 3D-tekniken. Asien ligger jämsides eller före oss, och i Europa är det främst Storbritannien, Tyskland och Belgien som byggt upp egna kunskapscentra, säger Sten Farre vid forskningsinstitutet Swerea SWECAST.

Sten Farre är även moderator vid torsdagens 3D-seminarium under Industridagen på Estrad i Södertälje. Med start klockan 10.30 får man under rubriken ”En växellåda på 60 minuter – den digitala tillverkningens nästa steg” lyssna till föredrag om additiv tillverkning, myterna och var industrin respektive forskningen befinner sig.

– När tåget börjar rulla fortare med 3D-tekniken ombord tas nästa steg mot ökad tillverkning i serieproduktion och Sverige måste se till att inte lämnas kvar på perrongen, fortsätter Sten Farre.

– Forskningsmyndigheterna i Sverige tillåter inte anslag till investeringar i utrustning, vilket är en avgörande faktor för att förstå de möjligheter som den nya tekniken innebär. För industrin kommer 3D-tekniken att medföra nya utmaningar, t.ex. hur kunskap om tillverkningens möjligheter ska inhämtas och hur logistiken ska anpassas i produktionsflödet. Riktade forskningsanslag för att främja forskningen inom additiv tillverkning bör både vår forskningsminister och vår innovationsminister fundera över, avslutar Sten Farre.

Som illustration till seminariet visas en omfattande företagsutställning med Arcon, Digital Metal, EOS, Protech, Prototal, r.a.p.s, Signcom och Solidmakarna.

Bl.a. visas maskiner, LaserCUSING®, friformsframställning, rapid prototyping, mikrovågsteknologi, batteriboxar, gripdon, hjulupphängning samt delar till dentala och medicinska applikationer.

Medierna välkomnas till Industridagen, Estrad, Campusgatan 26, Södertälje, den 5 februari och särskilt till förmiddagsseminariet "En växellåda på 60 minuter – den digitala tillverkningens nästa steg" kl 10.30. Läs mer om Industridagen 2015 på www.industriradet.se.

För ytterligare information:

Sten Farre, forskningsingenjör vid Swerea SWECAST, sten.farre@swerea.se, 070-657 34 78
Mats Falck, Umeå universitet, mats.falck@umu.se, 070-214 40 40
Olaf Diegel, professor vid Lunds universitet, olaf.diegel@mkon.lth.se,
046-222 15 56
Peter Salomon, kommunikationschef Jernkontoret, 0708-24 01 46