Utredning tillsätts om alternativ för baskraft

– Svensk industri behöver stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Nu tillsätter vi en utredning om hur det ska säkerställas när den kärnkraft som finns idag fasas ut på 2020- och 2030-talen.

Det säger Lina Palm, energidirektör vid basindustrins samarbetsorganisation SKGS, med anledning av att industrin tillsatt en utredning om alternativ för ny baskraft.
– Det svenska näringslivet har länge efterfrågat en politiskt tillsatt utredning om vad som kommer ske när den kärnkraft vi har idag försvinner. Men det saknas tyvärr politiskt initiativ i frågan och därför tar vi nu saken i egna händer.

Till utredare har SKGS utsett Jöran Hägglund, tidigare statssekreterare på Näringsdepartementet och tidigare chef för public- and regulatory affairs på Vattenfall.

Utredningens direktiv
SKGS:s hemsida

Lina Palm
Energidirektör, SKGS