Utlysning i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Torsdagen den 30 januari öppnar den första offentliga utlysningen i det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, i regi av VINNOVA. Utlysningen är på 21 miljoner kronor och välkomnar projektförslag inom alla de insatsområden som beskrivs i den strategiska agendan Nationell samling kring metalliska material.

Programmet förutsätter att forskningsutförare och företag utför projekten i samverkan. Stöd kan utgå med 45 procent av kostnaderna för forskningsprojekt och 60 procent av kostnaderna för förstudier.

Utöver VINNOVAs webbplats kommer information om utlysningen att finnas på innovationsområdets egen webbplats www.metalliskamaterial.se som öppnar samma dag kl 09.00.

Strategiska forskningsprogram kom till i och med den forsknings- och innovationsproposition som riksdagen antog i februari 2013. Syftet är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att satsa på forskning och innovation inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige, s.k. innovationsområden.

Innovationsområdet Metalliska material och dess behov och prioriteringar beskrivs i den strategiska agendan Nationell samling kring metalliska material. Denna togs fram av den svenska järn-, stål- och aluminiumindustrin i början av 2013. Området var ett av de fem första som tilldelades ett strategiskt innovationsprogram. Fyra av dessa fem områden öppnar utlysningar samma dag.

För ytterligare information: 

Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret, 070 253 01 14.
Anna Ponzio, forskningschef, Jernkontoret, 070 341 92 98.