Stålexportens värde 38 miljarder 2013

När bergshanteringens kvinnor och män samlas till Hindersmässan i Örebro den 24–25 januari kan de se tillbaka på ännu ett avvaktande stålår. Värdet av den samlade svenska stålexporten uppskattas till cirka 38 miljarder kronor. Totalt tillverkades 4,4 miljoner ton råstål under året, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2012. Stålverkens leveranser av handelsfärdiga produkter ökade med 1,5 procent till 3,4 miljoner ton.

– Det är en tuff marknad med en massiv utbyggnad i Kina som lett till att det finns en stor överkapacitet av stål på världsmarknaden. Dessutom har Europa, dit två tredjedelar av svensk stålexport går, minskat efterfrågan under krisåren, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.

Den samlade produktionen av råstål i världen steg med 3 procent och landade preliminärt på 1 607 miljoner ton, vilket är nytt världsrekord om ökningen håller. Den kinesiska produk¬tionen ökade med 48 miljoner ton, eller 6,6 procent. Totalt producerade Kina 779 miljoner ton vilket motsvarar omkring 48 procent av världsproduktionen.

– Den globala efterfrågan på stål, pådriven av Kina, fortsatte uppåt under 2013. Stålmarknaden i Europa fick en riktigt svag start, men visade en liten förbättring i andra och tredje kvartalet. Under 2014 ser man en förbättring i den globala ekonomin, vilken även förväntas bidra till en ökad efterfrågan på stål från EU. Stålefterfrågan på den europeiska marknaden ser också ut att förbättras, fortsätter Bo-Erik Pers.

– Konkurrenskraften måste upprätthållas genom specialisering, ständiga förbättringar, effektiviseringar och rationaliseringar inom de globala stålföretagens hela process- och produktionskedja. Det visar inte minst SSABs förestående köp av Ruukki som handlar om att få två företag att lyfta igen, framhåller Bo-Erik Pers.

– Undermålig infrastruktur, pålagor i form av skatter och avgifter, avsaknad av en trovärdig energipolitik och industripolitik i allmänhet kommer att påverka beslut om var stålföretagen ska göra sina framtida investeringar, avslutar Bo-Erik Pers.

På Jernkontorets webbplats, www.jernkontoret.se, finns ytterligare information om stålmarknaden och företagens berättelser i ”Stålåret 2013 – en kort översikt” med tillhörande ”Diagrambilaga”.

Medierna välkomnas till branschens seminarier 24-25 januari i Örebro, se www.jernkontoret.se.

NOTERA: Vid Bergshandteringens Vänners årsmöte på Conventum Kongress i Örebro är seminarietemat Skiffergas – en energirevolution? Kommer världens energikarta att ritas om? Är skiffergas en möjlighet eller ett hot för Europa? Bl a Thina M Saltvedt, senioranalytiker från Nordea i Oslo och Jean-Pierre Birat, generalsekreterare för European Steel Technology Platform (ESTEP) berättar.

För ytterligare information:

Bo-Erik Pers, verkställande direktör, 0706-38 20 22.
Peter Salomon, informationschef, 0708-24 01 46.