Världspremiär för animerad kortfilm om stålets och stålindustrins samhällsnytta

Jernkontoret och World Steel Association lanserar idag en animerad kortfilm som belyser stålets och stålindustrins positiva bidrag till den globala samhällsutvecklingen – Steel Makes Our World a Better Place. Filmen visar de miljömässiga fördelarna med stål, den omfattande användningen av stål i vårt dagliga liv och förstärker bilden av en modern bransch med attraktiva jobb.

Stålindustrin genererar välfärd. Idag sysselsätter stålindustrin mer än åtta miljoner människor över hela världen och investerar mer än 12 miljarder dollar årligen för att förbättra tillverkningsprocesser, utveckla nya produkter och framtida banbrytande teknik. Under 2012 omsatte världens stålindustrier mer än 800 miljarder dollar, vilket gav över 100 miljarder dollar i skatteintäkter. Skatter som t.ex. kan finansiera tio miljoner elevers skolgång under ett år eller att bygga 5 000 nya sjukhus.

Som jämförelse kan nämnas att nära 50 000 personer arbetar i eller indirekt i stålindustrin i Sverige, exportintäkterna var 57 miljarder kronor 2012 och genererade sju miljarder kronor i skatteintäkter. Skatteintäkter som t.ex. kan finansiera 17 000 lågstadielärare per år eller att bygga 100 nya simhallar. Stålindustrin tillsammans med övrig svensk exportindustris betydelse för vår välfärd kan aldrig överskattas.

Stålet som material. Filmen poängterar också att stål är ett av de mest återvinningsbara materialen som finns idag. Stålskrot är en förträfflig råvara som används i nya produkter och konstruktioner. Ökad användning av höghållfasta stål minskar åtgången av råvaror och utsläppen under stålets användning i samhället (t.ex. fordon) blir lägre jämfört med produkter av ordinära stål.
– Av världens årsproduktion på en och en halv miljard ton stål utgör den svenska produktionen bara tre promille. Men vi är världsledande inom flera olika marknadsnischer med våra avancerade stål, säger Bo-Erik Pers, vd för Jernkontoret.
– Filmen passar bra in i den svenska stålindustrins gemensamma vision för 2050, Stål formar en bättre framtid, vars budskap är att stålindustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö, fortsätter Bo-Erik Pers.

– Vi är stolta över att Steel Makes Our World a Better Place har vår egen film En film om stål och stålindustrin i Sverige som förebild. World Steel Association har helt enkelt låtit vår filmproducent House of Radon göra en världsversion av filmen och lanserar den samtidigt på sex olika språk, avslutar Bo-Erik Pers.

Se filmen Steel Makes Our World a Better Place här.
Se filmen En film om stål och stålindustrin i Sverige här.

World Steel Association är en av de största branschorganisationerna i världen och representerar cirka 170 stålproducenter (varav nio av världens tio största stålbolag), nationella och regionala stålorganisationer samt stålforskningsinstitut. Medlemmarna i World Steel Association svarar för cirka 85 procent av världens stålproduktion.
Läs mer på Worldsteel Associations hemsida.

För ytterligare information:

Peter Salomon, kommunikationschef
08-679 17 60, peter.salomon@jernkontoret.se