Energibeskedet äventyrar basindustrin

Pressmeddelande från SKGS med anledning av Socialdemokraternas och Miljöpartiets besked om den framtida energipolitiken.

– Socialdemokraternas och Miljöpartiets besked att förberedelserna för ersättningskärnkraft ska stoppas är mycket oroande. Sveriges basindustri är äventyrad om dörren till ny kärnkraft stängs.
Det säger Helen Axelsson vid basindustrins energisamarbete, SKGS, i en kommentar.

Basindustrin står för en stor del av sysselsättningen i Sverige, ca 400 000 svenskar är direkt eller indirekt beroende av basindustrin. Den står för 29 procent av exportintäkterna (2012). Denna industri är beroende av en stabil eltillförsel och konkurrenskraftiga elpriser. När den befintliga kärnkraften fasas ut av åldersskäl de kommande åren måste ny elproduktion som är oberoende av väder och vind byggas för att upprätthålla ett konkurrenskraftigt elsystem.

– Utan långsiktigt trygg elförsörjning till konkurrenskraftiga priser är allt politiskt prat om goda villkor för industrin bara tomma ord, avslutar Helen Axelsson.

För ytterligare information:

Helén Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret för SKGS, 
070-370 92 31.

______________________________________
SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschföreningarna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. Basindustrin sysselsätter 400 000 personer direkt och indirekt och har ett exportvärde på 323 miljarder kronor. (2012) 

SKGS hemsida