Stort intresse för blivande doktorer vid Stålindustrins forskarskola i Dalarna och Gävleborg

Tisdagen den 28 maj organiserar högskolan en ”doktoranddag” vid Haganäs utanför Borlänge. Representanter från stålindustrin är inbjudna och intresset att delta är stort när doktoranderna presenterar forskarskolan och sina projekt.

Syftet med en forskarskola är att öka samarbete och kunskapsöverföring mellan högskola och näringsliv och att bidra till en ökad andel forskningsmeriterade medarbetare i svenska företag.

– Stärkt kompetens är en avgörande förutsättning för att svensk stålindustri även i fortsättningen ska vara världsledande, både när det gäller produkter och tillverkningsprocesser, förklarar Jernkontorets tekniske direktör Gert Nilson. Vi ser mycket positivt på forskarskolan och det samarbete som etableras med stålföretagen. Det är en inspirerande och effektiv forskningsmiljö som samlar kunniga och engagerade människor, fortsätter han.

Redan för tio år sedan (2003) startade Högskolan Dalarna ”Nationella forskarskolan i bearbetningsteknik”, med stöd av bl.a. Jernkontoret och KK-stiftelsen. När skolan våren 2012 avslutades kunde det konstateras att verksamheten varit framgångsrik.

Mot denna bakgrund startades omgående en uppföljare, ”Stålindustrins forskarskola”.

Nu, tio månader senare, har denna nya forskarskola fått upp farten ordentligt.
Sju doktorander är anställda idag och fyra nya på väg in vilket gör att skolan snart omfattar elva doktorander.

Intresset från industrin är som sagt stort. Det finns planer på att initiera fler forskningsprojekt och därmed fler doktorander i skolans regi. Forskarskolans mål är att under åtta år utexaminera 15 doktorer inom områden som är relevanta och angelägna för svensk stålindustri.

Det regionala intresset är också stort, vilket har gjort att skolan expanderat rent fysiskt. Förutom vid huvudsätet i Borlänge kommer även doktorander att arbeta vid Sandbacka Park i Sandviken. Stålindustrins forskarskola har fått offentlig finansiering från Region Dalarna, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Sandvikens kommun. Därutöver har högskolan själv och Jernkontoret bidragit med medel. Den sista delen av finansieringen står de företag för som genomför projekt inom skolans ram. Dessa bidrar också med naturainsatser i form av handledning av doktoranderna.

Medierna välkomnas att delta vid doktoranddagen, se bilagt program (sid 2). Om lunch och eller middag önskas, vänligen meddela Lars Karlsson,
tel: 073-361 35 00, e-post: lmk@du.se

För ytterligare information:

Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret, 08-679 17 05,
070-25 30114, gert.nilson@jernkontoret.se
Lennart Westman, föreståndare för Stålindustrins forskarskola, 023-77 89 70, 070-327 51 39, lwe@du.se