Stort europeiskt deltagande på energiutbildning i Karlstad

Idag startar en ny internationell energiutbildning för medarbetare inom stål- och skogsindustrin i Europa. Utbildningen kommer att genomföras vid Karlstads universitet från tisdag till fredag denna vecka och är en del i EU-projektet e-nspiration. Projektet riktar sig mot branscher som är energiintensiva där det är viktigt med goda kunskaper om energi och energieffektivisering. Förutom fyradagsutbildningen i Karlstad utvecklas en nätbaserad utbildning som kommer att provköras nästa år.

– Det europeiska samhället står inför stora utmaningar när det gäller energiförsörjning och energianvändning. Ökad användning av förnybara energikällor och utveckling av energieffektivare industriella processer är prioriterade mål för Europeiska kommissionen. Denna utveckling kommer att underlättas av välutbildad industriell personal på alla positioner, säger Gert Nilson, teknisk direktör vid Jernkontoret.

Under veckan möts knappt 30 deltagare på Karlstads universitet och bland företagen återfinns Höganäs AB, Stora Enso och Uddeholm.

Karlstads universitet har stor erfarenhet av att ge vidareutbildning till ingenjörer och tekniker inom skogsindustrin. Projektet e-nspiration riktar sig i första hand till stål- och skogsindustrin, men på sikt kan även andra industrigrenar komma att ta del av utbildningen. Partners i projektet är företag, organisationer och universitet från Sverige, Österrike, Tyskland och Slovakien.

Projektet koordineras av Montanuniversität Leoben i Österrike. Svenska deltagare i projektet är Karlstads universitet, Jernkontoret och massa- och pappersklustret The Paper Province.

Medierna välkomnas främst under tisdagen.
Föranmälan görs till Lars Nilsson, lars.nilsson@kau.se eller 070-327 33 39.

För ytterligare information:

Lars Nilsson, professor, Karlstads universitet, 070-327 33 39.
Magnus Persson, innovationsrådgivare, The Paper Province, 070-342 79 41. 
Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret, 070-253 01 14.
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret, 070-370 92 31.