Stålindustrins vision 2050: Stål formar en bättre framtid

I morgon måndag lanserar svensk stålindustri sin vision för 2050. Trots kärva tider markerar stålindustrin med detta en stark framtidstro och visar stålindustrins betydelse för teknikutveckling, människa och miljö.

– Trots att stålmarknaden just nu utvecklas svagare än förväntat har vi en långsiktig tro på framtiden. Världen behöver stål och stål kan bidra till en bättre framtid, säger Martin Lindqvist, ordförande i stålindustrins branschorganisation, Jernkontoret, och koncernchef i SSAB.

Stålindustrins vision för 2050 bygger på temat att flytta gränser. Visionen beskriver hur stålindustrin kan leda teknikutvecklingen, föda kreativa individer och skapa miljönytta.

– Stålindustrin har funnits i sekler, mött hög- och lågkonjunkturer, sett kriser komma och gå, och alltid lyckats komma ut på andra sidan, med än större exportinkomster och därmed bidragit till Sveriges välstånd, säger Martin Lindqvist.

Visionen presenteras vid lunchtid på måndagen på Jernkontoret i Stockholm och följs av ett samtal kring frågan: Hur blir stålindustrin en nyckelaktör i framtidens samhälle?

Där medverkar även generaldirektör Charlotte Brogren, Vinnova, direktör Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute, och professor Emma Stenström, Handelshögskolan.

Medierna välkomnas kl 12.00 till Kungsträdgårdsgatan 10.
Föranmälan till peter.salomon@jernkontoret.se eller 0708-24 01 46.

För ytterligare information:

Bo-Erik Pers, vd, Jernkontoret, 0706-38 20 22.
Peter Salomon, informationschef, Jernkontoret, 0708-24 01 46.
Helena Stålnert, informationsdirektör, SSAB, 08-454 57 34.