Forskningschef på Ovako får Kami-priset om en miljon kronor

Forskningschefen Patrik Ölund har tilldelats 2013 års Kami-pris om en miljon kronor. Han är bergsingenjör och ansvarar för all forskning och utveckling inom Ovako-koncernens anläggningar i Hofors, Hällefors, Boxholm, Smedjebacken och Imatra. I det arbetet koordinerar han ett fyrtiotal forsknings- och utvecklingsingenjörer. Han är den tredje som erhåller det av Kami forskningsstiftelse instiftade årliga ”Kami-priset till framstående stål- och metallforskare”. Patrik Ölund erhåller Kami-priset ”för sin centrala roll i Ovakos utveckling av härdbara stål med små runda slagginneslutningar som ger hög isotrop utmattningshållfasthet i system för dieselinsprutning.”

Patrik Ölund är född 1965, uppvuxen i Örnsköldsvik och blev bergsingenjör vid KTH 1990. Efter examen arbetade han som forskare vid dåvarande Institutet för Metallforskning, IM, i Stockholm. Redan vid IM blev han specialiserad på samband mellan slagginneslutningar och utmattningshållfasthet i härdade stål. 

Ovako var huvudintressent i denna forskning och rekryterade Patrik Ölund till Hofors 1995. Sedan dess har ett antal nya stålkvaliteter utvecklats utifrån Patriks kunnande. Särskilt höga krav har ställts av kvalificerade kunder som tillverkar system för dieselinsprutning. Med högre tryck i insprutningssystemet kan dieselmotorer bli effektivare och miljövänligare. Högre tryck kräver stål med hög utmattningshållfasthet i alla riktningar, dvs. hög isotrop utmattningshållfasthet. 

Utmattningsbrott initieras av icke-metalliska inneslutningar, i dagligt tal kallade slagginneslutningar. Dessa kommer från det slagg som bildas ovanpå det flytande stålet vid tillverkningen. Slaggen avskiljs men likväl blir en liten oundviklig mängd kvar i stålet när det stelnat. Utvecklingsarbetet under Patrik Ölunds ledning har gått ut på att reducera volymsandelen inneslutningar och få dem fragmenterade till små korn. 

Detta har lett till industriella framgångar för Ovako som utvecklat en serie IQ-stål, där IQ står för Isotropic Quality. Det första lanserades 1998 och det andra 2004. Dessa har mottagits väl av marknaden tack vare goda utmattningsegenskaper även i tvärled. Nya stålkvaliteter med ytterligare höjd utmattningshållfasthet är under framtagning.

Utöver kunder som tillverkar system för dieselinsprutning värdesätter tillverkare av hydraulik, kullager, kugghjul och bergborrar dessa stål. En specialitet är kullager i havsbaserade vindkraftverk. Ett utmattningsbrott i ett sådant är oerhört kostsamt att reparera. En annan specialitet är komponenter till bergborrar som går 1 000 meter vinkelrätt ner i berget och sedan styrs om i horisontell riktning. Marknaden för sådana bergborrsystem är under stark tillväxt för utvinning av skifferolja genom s k fracking.  
Konkurrenter till Ovako kan uppnå lika hög isotrop utmattningshållfasthet endast genom att smälta om stålet en extra gång. Ovako har då en fördel eftersom sådan omsmältning innebär längre leveranstid och högre produktionskostnad.

Stärkta av denna situation kan marknadsförarna på Ovako och Patrik Ölund resa världen runt och övertyga sina stora kunder om IQ-stålens prisvärdhet och säkerhet mot utmattningsbrott i extremt påkända komponenter. 

– Vi hoppas att Kami-priset ska rikta uppmärksamheten på de institutioner, företag och med¬arbetare som bidragit till forskning och utveckling inom våra branscher. Vi hoppas också att priset ska stärka intresset för tekniska yrkesval, för utbildning och forskning inom svensk stål- och metallindustri och för industrirelevanta forskningssatsningar, säger juryn för Kami-priset med anledning av offentliggörandet av 2013 års pristagare.

Ytterligare information lämnas av juryn för Kami-priset:

Krister Källström, vd för Kami Forskningsstiftelse, 
professor i material- och bearbetningsteknik, 070-565 22 43.
Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret, 070-253 01 14.
Bo-Erik Pers, vd, Jernkontoret, 070-638 20 22.
Anders Ullberg, styrelseordförande för Boliden och Studsvik, 
tidigare vd för SSAB, 070-632 63 71.

Fotografi av Patrik Ölund (5,5 Mb). Foto: Ovako.
Prismotivering (pdf, 0,08 Mb)


Kami-priset om en miljon kronor utdelas årligen till en forskare som lagt grunden till en kommersiellt framgångsrik teknisk utveckling inom svensk stål- och metallindustri. Priset har instiftats av Kami Forskningsstiftelse. I sin utformning och uttagningsprocess har Kami-priset förberetts i samarbete mellan Kami Forskningsstiftelse och Jernkontoret, den svenska stål¬industrins branschorganisation, som i samråd också tillsatt prisjuryn.