Ny satsning ger gymnasielever Järnkoll på stålindustrin

Med start på Göranssonska skolan torsdagen den 29 augusti inleds stålindustrins nya satsning Järnkoll som ska väcka intresse för branschen hos gymnasieelever i stålregionerna. Järnkoll är en aktör som ska förstärka bilden av stålindustrin bland ungdomar och samtidigt utgöra en resurs för skolan. Inledningsvis deltar fem så kallade partnerskolor i Järnkoll. På sikt kommer tio skolor och minst lika många företag att vara aktiva i Järnkoll.

Stålindustrin får ständigt kämpa för att locka nya medarbetare till branschen. Det råder stor konkurrens från företag med starka varumärken som lockar unga till framförallt storstäderna. Stålindustrins branschorganisation Jernkontoret har därför utvecklat satsningen Järnkoll som nu lanseras på ett antal utvalda gymnasieskolor i landet, däribland Soltorgsgymnasiet i Borlänge, Göranssonska skolan i Sandviken, Kullagymnasiet i Höganäs, Älvstrandsgymnasiet i Hagfors och Karlfeldtgymnasiet i Avesta.

– Att på ett naturligt sätt väva in kontakten med näringsliv och industri i skolan, att skapa relationer och visa hur teoretiska kunskaper omsätts i praktiken idag, är bra för att förankra utbildningen hos eleverna och visa på deras värde efter skoltiden. Järnkoll är en bit i det pusslet, berättar Björn Renberg, rektor på Soltorgsgymnasiet.

– Järnkolls mål är att bygga långsiktiga relationer med ungdomar på orter där stålindustrin finns och visa att stålindustrin har en framtid. Industrin har många spännande utmaningar framför sig och erbjuder goda möjligheter till personlig utveckling. Vägen till företagen går oftast via en högskoleutbildning och
Järnkoll berättar även om de olika ingenjörsutbildningar som är efterfrågade och leder till jobb i företagen, säger Peter Salomon, informationsdirektör på Jernkontoret och ansvarig för satsningen.

– Självklart så gör stålföretagen redan många lokala aktiviteter tillsammans med skolan på orten, men med morgondagens utmaningar och resultatkrav är det inte alltid så att tiden räcker till. Här kan Järnkoll fungera som en extra resurs, fortsätter Peter Salomon.

Järnkoll kommer att besöka de utvalda partnerskolorna ett par gånger per termin med aktiviteter som både ligger i linje med aktuella kursmål och ger stålindustrin möjlighet att visa upp sig som en attraktiv framtida arbetsgivare.

– Vi kommer till exempel att ta över en matematiklektion och visa hur matte är ett viktigt verktyg för en ingenjör och därigenom konkretisera vad matten används till i verkligheten. Vi kommer även erbjuda bland annat mentorskap och kvalitetssäkrade sommarjobb för de elever som vill komma ut på våra
företag och få en fördjupad inblick i branschen, berättar Lars Ragnarsson, som är processledare för Järnkoll.

Medierna välkomnas till respektive skola, se nedan.
Vänligen meddela Lars Ragnarsson för att stämma av tid och plats för besök, 076-214 59 00.

Göranssonska skolan 29/8 (10-12, 13-15)
Kullagymnasiet 3/9 (13-15)
Älvstrandsgymnasiet 5/9 (15-17)
Karlfeldtsgymnasiet 10/9 (10-12; 13-15)
Soltorgsgymnasiet 12/9 (ej klart)

Sagt om Järnkoll:

Olof Faxander, vd för Sandvik:
– Vi jobbar långsiktigt för att matcha in unga i vår verksamhet. Det är en förutsättning för att möta behovet av kompetens inför framtiden.

Ellen Myrén Scott, personalutvecklare vid Uddeholms AB:
– Vi tycker att Järnkoll är ett mycket bra initiativ som ger oss företag inom industrin möjligheten att visa att vi är moderna, spännande, utvecklande och globala arbetsplatser. Basindustrin i Sverige behövs och vi behöver engagerade, motiverade och välutbildade medarbetare i framtiden. Vår förhoppning är att Järnkoll bidrar till att göra teknikutbildningar ännu mer attraktiva.

För ytterligare information:

Peter Salomon, informationsdirektör Jernkontoret, 070-824 01 46.
Lars Ragnarsson, processledare Järnkoll, 076-214 59 00.