Ny nätbaserad energiutbildning för industrin startar i Karlstad

Karlstads universitet, Jernkontoret och pappersklustret The Paper Province ingår i det europeiska konsortium som fått tre miljoner kronor från Europeiska kommissionen för ett pilot-projekt inom utlysningen ”kunskapsallianser”. Projektet kallas ”e-nspiration” och syftar till att ta fram en nätbaserad utbildning om energi samt hur man effektiviserar dess användning. Utbildningen riktar sig till ingenjörer och tekniker i industrin.

Konsortiet koordineras av Montanuniversität Leoben i Österrike och e-nspiration är ett av de tre projekt, av totalt 103 inskickade förslag, som beviljats medel.  Först ut är Karlstads universitet som startar utbildningen till sommaren.

– Just att vi har ett starkt nätverk genom vilket utbildningen är tänkt att sprida sig som cirklar på vattnet, med återkoppling till oss från alla led, ser vi som väldigt viktigt för att sprida kunskap och höja kompetensen när det gäller energieffektivisering, säger professor Lars Nilsson vid Karlstads universitet.

– Vi ser verkligen fram mot att få testa det här helt nya konceptet att utbilda yrkesverksamma och studenter. Jernkontoret har i tidigare satsningar observerat att de företag i stålindustrin som har utbildade ”energispanare” i verksamheten ofta lyckas bättre med sin energieffektivisering än de som inte har det, säger Gert Nilson, teknisk direktör vid Jernkontoret.

Karlstads universitet har stor erfarenhet av att ge vidareutbildning till ingenjörer och tekniker inom skogsindustrin. Projektet e-nspiration riktar sig i första hand till stål- och skogsindustrin, men på sikt kan även andra industrigrenar komma att ta del av utbildningen. Sammanlagt deltar elva partners från Sverige, Österrike, Tyskland och Slovakien i arbetet.

För ytterligare information:

Lars Nilsson, professor, Karlstads universitet, 070-327 33 39.
Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret, 070-253 01 14.
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret, 070-370 92 31.