Träffa järn- och stålindustrin under årets Almedalsvecka!

När årets Almedalsvecka drar i gång är Jernkontorets experter samt flera ledande namn från företagen inom järn- och stålindustrin på plats i Visby. I seminarier, panelsamtal och på mingel finns möjlighet att träffa, lyssna på och diskutera med järn- och stålindustrins representanter. Årets upplaga markerar även den åttonde omgången av Almedalens hårdaste mingel. 

Det mycket populära och välbesökta Almedalens hårdaste mingel lockade 2023 över 600 mingelgäster. Foto: Rickard Kilström. 

Under Almedalsveckan 2024 kommer Jernkontorets experter samt andra representanter från företag inom järn- och stålindustrin att vara på plats i Visby för att diskutera industrins prioriterade frågor.  

Klockan 13.15 på onsdagen den 26 juni arrangerar Jernkontoret ett seminarium med rubriken ”Hållbarhet, innovation, efterfrågan - hur bidrar stålindustrins omställning till konkurrenskraften?”. Under seminariet diskuterar företagsrepresentanter och politiker frågor stålindustrins betydelse för Sveriges konkurrenskraft, omställningens drivkrafter samt effekter för jobb och samhälle. 

På scen står bland Christina Friborg, hållbarhetschef på SSAB; Niklas Wass, President Business Line Stainless Europe och Nicolai Schaaf, hållbarhetschef på Kanthal, tillsammans med den moderata riksdagsledamoten Ida Drougge och Marie Barrling, som är hållbarhets- och kommunikationschef på Mellansvenska handelskammaren. Även Jernkontorets vd Annika Roos medverkar. 

Klockan 20.00 samma dag arrangerar också Almedalens hårdaste mingel, tillsammans med Svemin och Industriarbetsgivarna. Minglet lockar varje år hundratals representanter från bland annat näringsliv och politik.  

 

Jernkontoret arrangerar och medverkar  

Nedan listas de seminarier och mingel som Jernkontoret och övriga representanter från järn- och stålindustrin deltar i. Informationen uppdateras löpande här.  

Industrins elanvändning till 2035 - vad krävs för industrins konkurrenskraft? 
Datum och tid: Tisdag 25 juni, 15.15-16.00 
Plats: S:t Hansgatan 21, Gotlands konstmuseum 
Arrangör: Energisamarbetet SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna, Stålet), där Jernkontoret är en av parterna 
Medverkande: Johan Bruce, Verksamhetsansvarig, SKGS 

Läs mer här 

Är krav på återvunnet innehåll lösningen för den cirkulära ekonomin? Kvotplikt to be or not to be? 
Datum och tid: Onsdag 26 juni, kl. 9.30-10.30 
Plats:  S:t Hansgatan 21, Gotlands konstmuseum, entréplan 
Arrangörer: Skogsindustrierna, Jernkontoret och Byggmaterialindustrierna 
Medverkande: Eva Blixt, Senior advisor, Jernkontoret 

Läs mer här 

Hur ökar vi tillgången på metaller och mineral – och samtidigt minskar klimatavtrycket?
Datum och tid: Onsdag 26 juni, kl. 13.00-13.30
Plats: Klosterbrunnsgatan 5, Framtidens trädgård
Arrangör: Impact Innovation, Vinnova, Energimyndigheten, Formas
Medverkande: Lotta Sörlin, ansvarig för teknisk innovation, Metals & Minerals / forskningskoordinator Jernkontoret.

Läs mer här

Hållbarhet, innovation, efterfrågan - hur bidrar stålindustrins omställning till konkurrenskraften? 
Datum och tid: Onsdag 26 juni, 13.15-14.00 
Plats: Strandgatan 22 
Arrangör: Jernkontoret
Medverkande: Nicolai Schaaf, Hållbarhetschef, Kanthal, Christina Friborg, Hållbarhetschef, SSAB, Niklas Wass, President business line Stainless Europe, Outokumpu, Annika Roos, Vd, Jernkontoret 

Läs mer här 

Hållbart lantbruk - skurk eller hjälte för klimatet? 
Datum och tid: Onsdag 26 juni, 14.00-14.45 
Plats: Strandvägen, H521, Opinionstältet 
Arrangör: Landshypotek Bank 
Medverkande: Annika Roos, vd, Jernkontoret

Läs mer här 

Almedalens hårdaste mingel 2024 
Datum och tid: Onsdag 26 juni, kl. 20.00-22.00 
Plats: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs trädgård.               
Arrangörer: Svemin, Industriarbetsgivarna och Jernkontoret       

Anmäl dig här

Less is more – effektiv energianvändning för ett hållbart energisystem 
Datum och tid: Torsdag 27 juni, 10.00-10.45 
Arrangör: Energimyndigheten 
Medverkande: Pär Hermerén, Rådgivare energi- och klimatfrågor, Jernkontoret 

Läs mer här 

 
Här kan du lyssna på järn- och stålindustrins representanter       

Hur blir vi världsledande och inte omsprungna i omställningen? 
Datum och tid: Onsdag 26 juni, 08:00 - 08:45 
Plats: S:ta Katarinagatan 6, Arena energi (Klosterlängan) 
Arrangör: Luleå Energi AB, Arena energi 
Medverkande: Tomas Hirsch, Director and Head of Energy, SSAB 

Läs mer här 

Journalister vs kommunikatörer – antagonister eller ett gemensamt uppdrag?  
Datum och tid: Onsdag 26 juni, 9.00-9.45  
Plats: Mellangatan 45, Ingång till innergården mellan Mellangatan 47 och Gotlands Kulturrum.  
Arrangör: Sveriges Kommunikatörer  
Medverkande: Gunilla Hjalmarson, presschef, SSAB 

Läs mer här

 
Infrastrukturen – Sveriges akilleshäl? 
Datum och tid: Torsdag 27 juni, 9.00-10.00 
Plats: Hästgatan 4, Vinäger, 
Arrangör: Hitachi Energy 
Medverkande: Christina Friborg, Hållbarhetsdirektör, SSAB 

Läs mer här 

Partnerskap och oväntade allianser för att lösa näringslivets hållbarhetsutmaningar 
Datum och tid: Torsdag 27 juni, 9.10-9.30 
Plats: Strandvägen 4.2, Branschtältet 
Arrangör: Aktuell Hållbarhet 
Medverkande: Alexandra Unstad, Head of HR Common Functions & Strategic Research, Alleima 

Läs mer här 

Transportinfrastrukturens betydelse för Sveriges näringsliv och välfärd 
Datum och tid: Torsdag 27 juni, 14.30-15.30 
Arrangör: Infram - infrastruktur för framtiden 
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, B23 
Medverkande: Carl Wangel, Head Governmental Relations Sweden, SSAB

Läs mer här 

Mer biogas – för att tillverka fossilfria material och produkter 
Datum och tid: Torsdag 27 juni, 16.00-16.45 
Plats:  Hamngatan 3
Arrangör: Industrins biogaskommission 
Medverkande: Tomas Hirsch, Director and Head of Energy and ETS, SSAB 

Läs mer här 

 

Möt våra experter

Under veckan har du som är på plats även möjlighet att träffa våra experter. Vill du exempelvis boka in ett lunchmöte med någon av dessa är du välkommen att höra av dig till någon av de experter som presenteras nedan.  

Annika Roos, vd på Jernkontoret, har 35 års erfarenhet inom stålindustrin och har tjänstgjort som global chef för Powder-verksamheten hos Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Hon är expert på järn- och stålindustrins omställningsfrågor, inklusive kompetens- och elförsörjning samt tillståndsfrågor, och diskuterar gärna EU påverkan på industrin. 

Helén Axelsson är miljö- och energidirektör på Jernkontoret, specialiserad på energi och klimatfrågor, inklusive EU utsläppshandel och andra reglerande styrmedel, med ett starkt engagemang för ett helhetsperspektiv i miljödebatten. 

Eva Blixt arbetar som miljörådgivare på Jernkontoret med en bakgrund som nationalekonom. Hon är en auktoritet på stålindustrins restprodukter, EU industriutsläppsdirektiv (IED), och olika BREF-dokument samt BAT-slutsatser. 

Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, har omfattande internationell erfarenhet och fokuserar på kreativitet och innovation för framtida basindustri. 

Pär Hermerén, rådgivare i energi- och klimatfrågor på Jernkontoret, har en bred erfarenhet och betonar helhetsperspektiv på energieffektivisering och energiförsörjning, och leder Jernkontorets energiråd. 

Kristian Ljungblad, public affairs-direktör på Jernkontoret, har omfattande politisk erfarenhet och fokuserar på att stärka järn- och stålindustrins konkurrenskraft samt påverka omställningsfrågor på både nationell och EU-nivå. Han är även en erfaren moderator. 

Läs mer och kontakta respektive expert här.