SSAB:s nya stålverk sänker Sveriges koldioxidutsläpp med sju procent

SSAB:s styrelse har fattat beslut om att påbörja nästa fas i företagets omställning till fossilfri produktion, genom att etablera ett toppmodernt stålverk i Luleå. Projektet är en del av SSAB:s strategi att stärka sin position på marknaden genom innovativ och hållbar produktion, men också en viktig del i Sveriges strävan efter minskat koldioxidutsläpp, med en förväntad minskning på hela sju procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Bild: SSAB.

I ett stort steg mot hållbar ståltillverkning har SSAB:s styrelse beslutat att bygga ett nytt stålverk i Luleå som drivs helt utan fossila bränslen. Det nya verket kommer att ersätta det befintliga masugnsbaserade systemet, vilket innebär en signifikant minskning av koldioxidutsläppen med sju procent på nationell nivå, utöver de tre procent som edan uppnåtts genom omställningen i Oxelösund. Denna minskning är ett betydande steg framåt i landets miljöarbete och understryker SSAB:s roll i omställningen till en grönare industri.

Det planerade stålverket kommer att producera upp till 2,5 miljoner ton stål årligen, med hjälp av två ljusbågsugnar, skänkmetallurgi och annan avancerad teknologi som använder råmaterial i form av fossilfri järnsvamp från HYBRITs anläggning i Gällivare och återvunnet stålskrot. Denna metod stödjer inte bara en hållbar produktion, utan säkerställer även SSAB:s position som en ledande producent av specialstål.

Martin Lindqvist, vd för SSAB, uttalar sig i SSAB:s pressmeddelande:

– Omställningen i Luleå är en milstolpe på vår resa till fossilfri ståltillverkning. Vi kommer att ta bort 7 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, stärka vår konkurrenskraft och säkra jobb med den mest kostnadseffektiva och hållbara tunnplåtsproduktionen i Europa.

Projektet, som beräknas till en kostnad på 4,5 miljarder EUR, planeras att finansieras genom företagets eget kassaflöde. Den nya anläggningens effektiva produktion och minskade driftskostnader förväntas leda till betydande ekonomiska fördelar och en förbättrad miljöprofil för SSAB.

2023 fattade SSAB ett beslut om att ställa om stålverket i Oxelösund till fossilfri produktion. Stålverket väntas vara i drift i slutet av 2028, samt uppnå full kapacitet året därpå. SSAB förväntar sig att erhålla nödvändiga miljötillstånd senast i slutet av 2024. Investeringen är en central del av SSAB:s ambition att leda utvecklingen mot en utsläppsfri stålproduktion, vilket stärker företagets och Sveriges position som föregångare inom hållbar industriell produktion.