Ny rapport om industriomställningens samhällsvinster

I en av region Norrbotten nyligen framtagen rapport belyses industriomställningen i Norrbotten och dess betydande positiva effekter på Sveriges ekonomi, klimat och demografi. Rapporten understryker också vikten av omfattande investeringar för att realisera den förväntade ekonomiska potentialen och belyser en risk- och nyttoobalans mellan kommuner och staten. 

Annika Roos, vd på Jernkontoret. 

Industriomställningen i Norrbotten har varit i fokus både i Sverige och internationellt under de senaste åren. I den nyligen framtagna rapporten "Norrbotten: Industriomställningen och dess samhällsekonomiska konsekvenser" belyses, genom konkreta siffror och exempel, samhällsnyttan med industriomställningen i regionen. Den förutspår bland annat en BNP-ökning för Sverige på 2–3 procent, motsvarande 80–160 miljarder kronor årligen fram till 2030, och inkluderar detaljerade beräkningar av skatteintäkter, klimatnytta, arbetstillfällen och demografiska förändringar.

Sammanfattningsvis visar rapporten att bolag och offentliga aktörer i Norrbotten har höga ambitioner för grön industrialisering, vilket erbjuder betydande potential för Sveriges ekonomi, arbetsmarknad och klimatpåverkan.

Vad som framkommer i rapporten är att det finns flera hinder som flaskhalsar, otillräcklig infrastruktur och beroenden som måste åtgärdas. Kritiska faktorer inkluderar bristen på tillräcklig elproduktion och överföringskapacitet som kan försena eller hindra industriell expansion. Dessutom pekas det på riskerna med otillräckliga samhälls- och bostadsinvesteringar, och behovet av snabbare planerings- och tillståndsprocesser.

– Den här rapporten lyfter fram Sveriges framträdande roll i utvecklingen av den globala gröna industrin och att det gynnar både ekonomi och miljö. Det är en position som är viktig att behålla i den globala konkurrensen och det är därför avgörande att vi inte tappar fart i omställningen , säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.

Läs rapporten här.

Rapporten utgår från en undersökning av effekterna från åtta stora industriprojekt i Norrbotten fram till 2030, baserat på offentliga data och analyser från konsultföretaget McKinsey & Company.