Kristian Ljungblad utvecklar Jernkontorets påverkansarbete

Det har nu gått drygt fyra månader sedan Kristian Ljungblad tillträdde som Public Affairs-direktör på Jernkontoret. I mini-intervjun nedan berättar han om hur det var att komma till den nyinrättade tjänsten, om sin roll på Jernkontoret och om sina förväntningar på framtiden.

Kristian Ljungblad, Public Affairs-direktör på Jernkontoret. Foto: Anna Thorell/Jernkontoret.

Den 1 september 2023 tillträdde Kristian Ljungblad den nyinrättade tjänsten som Public Affairs-direktör på Jernkontoret. Då kom han närmast från en tjänst som Director Public Affairs vid Paues Åberg Communications och dessförinnan var han stabschef åt Centerpartiets tidigare partiledare Annie Lööf under närmare åtta år. Kristian har även arbetat på Statsrådsberedningen, Näringsdepartementet och som pressekreterare åt dåvarande Europaparlamentariker Lena Ek.

Hej Kristian! Nu har drygt fyra månader gått sedan du började på Jernkontoret, hur har det varit att tillträda en nyinrättad tjänst?

– Väldigt roligt! Jag har ägnat stora delar av hösten åt att lära mig mer om järn- och stålindustrin, våra företag, och till att lära känna kollegor och deras ansvarsområden. Det har varit en intressant blandning av att jobba intensivt med olika projekt och processer, och att ta in så mycket kunskap om industrin som möjligt.   

Vilka är de största utmaningarna för dig som Public Affairs-direktör?

– Jernkontoret arbetar sedan många år med påverkan, genom egna kanaler och en rad olika forum och samarbetsorganisationer. Med den här nya rollen gäller det att prioritera områden och arbetssätt som förstärker och adderar värde till det befintliga. En utmaning blir då att inte ägna för mycket tid åt sådant som redan görs jättebra idag, utan istället fokusera på att utveckla nya vägar och verktyg för att gemensamt öka kraften i vårt påverkansarbete.  

Vad ser du fram emot under detta nya år?

– I juni går Europa återigen till val. Valrörelser är alltid roliga, och även om val framför allt är partiernas och väljarnas arena, så skapar det också möjligheter att lyfta viktiga frågor för den svenska järn- och stålindustrin. Inför valet har vi på Jernkontoret därför arbetat fram ett manifest för järn- och stålindustrin som vi kan ha som utgångspunkt för politisk påverkan och kommunikation inför kommande mandatperiod.

Vad ser du fram emot på längre sikt?

– Jag ser fram emot att fortsätta följa omställningen av järn- och stålindustrin i Sverige, och att arbeta för att den ska få bästa möjliga förutsättningar att genomföras. Med tanke på hur mycket som händer inom energiområdet ser jag lite extra fram emot att följa hur den här regeringen ska klara av att leverera på sina goda intentioner gällande mer fossilfri kraftproduktion.

Till sist, kan du berätta något om dig själv, till exempel en oanad talang som dina kollegor ännu inte har hunnit upptäcka?

– Jag har varit fascinerad av fiktiva domedagsskildringar och hur människor skulle kunna bete sig i sådana situationer, och då med ett särskilt intresse för zombies, vampyrer och liknande. Med två barn får jag chansen att kasta mig tillbaka till den här genren, både genom film och böcker. Men det gör också att barnen och jag gemensamt bygger om tomten till en skräckupplevelse inför varje Halloween. Det har då visat sig att jag också har en viss talang för att skrämma barn, och även vissa vuxna.