Internationell konferens i Falun utforskade metallernas historia

I mitten juni samlades 200 forskare från många delar av världen i Falun för ta del av forskningsresultat inom arkeometallurgi. Konferensen gav insyn i metallers roll i mänsklighetens utveckling, från förhistoriska till moderna tider, och betonade vikten av internationellt samarbete för att fördjupa förståelsen för ämnet.

I en av de fina salarna på First Hotel Grand i Falun invigde Annika Roos, vd på Jernkontoret, AiE 2024 inför 200 forskare från 30 länder. Foto: Gustav Henschen Ingvar

Falun var värd för den sjätte upplagan av den internationella konferensen Archaeometallurgy in Europe (AIE) 2024, som ägde rum mellan den 11 och 14 juni. Under dessa dagar samlades 200 forskare från 30 länder för att dela och diskutera de senaste forskningsresultaten inom arkeometallurgi.
 
Den internationella konferensen, som arrangeras vart fjärde år sedan 2003, hölls för första gången i Norden. Invigningen ägde rum på First Hotel Grand, där Dalarnas landshövding Helena Höij, Jernkontorets vd Annika Roos och internationella AIE-chefen Alessandra Giumlia-Mair var några av talarna.
 
Invigningstalarna betonade vikten av tvärvetenskapliga studier inom arkeometallurgi. Helena Höij välkomnade alla deltagare till Falun och påpekade Bergslagens historiska betydelse för svensk metallbearbetning. Annika Roos, VD för Jernkontoret, framhävde vikten av internationellt samarbete och hur forskningsresultaten kan bidra till en djupare förståelse av metallers påverkan på samhället. Alessandra Giumlia-Mair beskrev konferensen som ett avgörande forum för att presentera nya insikter och forskningsresultat inom arkeometallurgi.
 
 
Arkeometallurgi är en specialinriktning av arkeologin där naturvetenskapliga metoder möter humanistiska frågeställningar kring metallernas betydelse för människan. Forskningen som presenterades på AIE 2024 täckte människans förhistoriska och historiska bruk av metaller och hur gruvdrift och metaller förändrat både miljö och samhällen. Metaller har omvandlat människors livsvillkor i över 5000 år, där guld och silver har lagt grunden för ekonomiska system och järn och koppar möjliggjort teknologiska framsteg.
 
Detta lade grund för konferensens tema och inkluderade föreläsningar, posters och många diskussioner. Deltagarna tog tillfället i akt att knyta kontakter, dela sina studier och åsikter, vilket är precis den typ av kunskapsdelning som arrangemanget syftar till. Varje dag efter föreläsningarna ordnades aktiviteter, bland annat ett besök till Falu gruva. Dessa aktiviteter gav deltagarna en chans att uppleva Bergslagens rika historia och samtidigt nätverka, dela kunskap och inspirera till framtida studier.