I industrisamtalen möts företag och politiker

Industrisamtalen är regelbundna samtal där representanter för industrin träffar regeringens ministrar för samtal kring högaktuella ämnen. Jernkontoret, genom Industrirådet, är med och arrangerar samtalen i samverkan med regeringen. Nedan berättar Kerstin Konradsson, vd på Erasteel, om sitt deltagande i det senaste industrisamtalet.

Utbildningsminister Mats Persson och näringsminister Ebba Busch deltog i industrisamtalet i november. Foto: Regeringskansliet/Elima Mwinyipembe.

2015 inledde den dåvarande regeringen ett samtalsformat som kom att kallas industrisamtalen. Industrisamtalen utgör regelbundna träffar där näringsministern, ibland tillsammans med andra ministrar, träffar företrädare för industrin för att diskutera frågor utifrån bestämda teman. Diskussionen syftar till att identifiera vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft inom just det området.

Den senaste omgången av industrisamtalen genomfördes i november. Då deltog Kerstin Konradsson, vd på stålbolaget Erasteel, som en av företagsrepresentanterna. Nedan berättar hon mer om industrisamtalet:

Vilka frågor togs upp?

– Temat på industrisamtalet den här gången var forskning och innovation med diskussion kring hur politiken och industrin tillsammans kan stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vilka medverkade vid samtalet?

– Från regeringen deltog både näringsminister Ebba Busch och utbildningsminister Mats Persson. Utöver representanter ifrån industrin deltog också representanter från viktiga branschorganisationer och fackförbund. Bredden på deltagarna ifrån industrin var stor och representerade såväl stora etablerade som nystartade bolag inom vitt skilda branscher såsom stål, försvar, medicin, kommunikation och elektrifiering. Alla bolag hade det gemensamma att forskning och innovation är avgörande för att bibehålla en konkurrenskraftig position på sin marknad och för att kunna bidra till den gröna omställningen.

Varför är dessa samtal viktiga?

– Genom att sitta ner tillsammans, företagsrepresentanter och politiker, finns en bra möjlighet att skapa förståelse både för vilken problembilden är och vad som måste till för att komma framåt. Att upprätthålla en sådan dialog är väldigt viktigt för att politik och industri ska kunna arbeta gemensamt för svensk konkurrenskraft.

Vad var dina viktigaste budskap?

– Erasteel är ett mellanstort globalt nischat stålbolag med stor del av produktionen och forskningen i Sverige. För att bibehålla en marknadsledande position krävs att vi kan fortsätta leda teknikutvecklingen och samtidigt bidra till den gröna omställningen genom att producera snabbstål med låg klimatpåverkan. Detta kräver tydliga spelregler och långsiktighet, inte minst avseende tillgången till en klimatneutral elförsörjning till konkurrenskraftig kostnad men också stöd till att utveckla nya processer.

I vår franska verksamhet har vi startat en verksamhet för att återvinna kritiska metaller ifrån batterier och katalysatorer, som vi kan använda i vår svenska verksamhet för att minska brytningen av jungfruliga material. Det finns fler liknande utvecklingsprojekt som skulle kunna startas för att bidra till ökad konkurrenskraftighet och omställningen.

Kerstin-Konradsson.jpg

Kerstin Konradsson, vd för Erasteel, deltog i regeringens industrisamtal i november.

Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet, där Jernkontoret är del.

– Genom vårt arbete i Industrirådet får Jernkontoret möjlighet att inte bara påverka vilka ämnen som tas upp i Industrisamtalen utan också lägga in förslag på företagsrepresentanter som vi ser kan komma med viktiga bidrag i diskussionerna, säger Helena Malmqvist, forskningschef och Jernkontorets representant i Industrirådets grupp för industrisamtalen.

Inför varje industrisamtal genomförs ett expertseminarium där ett stort antal experter bjuds in att ge sin syn på den fråga som sedan tas upp i själva industrisamtalet. Näringsministern deltar i samtliga samtal men beroende på tema bjuds ytterligare ministrar in.

Nästa industrisamtal är planerat att genomföras under våren och kommer handla om en Industristrategi.

Jernkontorets representanter har deltagit i flera av de tidigare industrisamtalen. Här kan du läsa mer om dessa samtal: