EU-debatt lockade ett hundratal åhörare

Den 8 mars samlades runt hundrasextio deltagare, både på plats och online, för en debatt om EU:s framtida klimat- och energipolitik, anordnad av Jernkontoret och Fortum. Till debatten, som belyste industrins och energisektorns sammanflätade framtid, hade Emma Wiesner (C), Isabella Lövin (MP) och Beatrice Timgren (SD) bjudits in. Jernkontorets och Fortums respektive nyligen framtagna EU-manifest, spelade även en central roll under evenemanget.

Kristian Ljungblad, Public affairs-direktör på Jernkontoret och en av dagens moderatorer i debattsamtal med panelen. Från vänster Emma Wiesner (C), Isabella Lövin (MP) och Beatrice Timgren (SD).  

Fredagen den 8 mars arrangerade Jernkontoret och Fortum gemensam EU-debatt på temat klimat och energi. Ett hundratal åhörare samlades i Jernkontorets lokaler i Stockholm och omkring ett sextiotal följde debatten live på YouTube. 

Moderatorer för EU-debatten var Kristian Ljungblad, Public affairs-direktör på Jernkontoret och Mosa Alasaly Stigmar, Corporate Relations Director på Fortum Sverige. 

– Vi är jätteglada att arrangera den här EU-debatten idag. Kul att se så många här, det visar på ett stort intresse för det kommande EU-valet, sa Mosa Alasaly Stigmar. 

Programmet inleddes med att Annika Roos, vd för Jernkontoret och Peter Strannegård, vd för Fortum Sverige redogjorde för varför industrin och energisektorn så starkt hänger samman och vilken roll EU spelar för industrins fortsatta utveckling och den gröna omställningen.  

– Mycket av det som påverkar våra villkor här i Sverige kommer från beslut som fattas inom EU. Därför blir det här valet till EU-parlamentet i vår oerhört viktigt för stålindustrins framtid och viktig för omställningen till fossilfritt, sa Annika Roos i sin inledning.  

Peter Strannegård fortsatte med att berätta om Sveriges världsledande position vad gäller energiproduktion, men betonade att landet behöver verka för att behålla den positionen och att vi står inför en enorm utmaning när det kommer till att ställa om och göra hela ekonomin fossilfri.  

– Alltmer av energipolitiken kommer att handla om industripolitiken, så våra sektorer är helt beroende av varandra och det behövs därför en genomtänkt och långsiktig politik som gör skillnad på riktigt, om Sverige och övriga EU-länder ska klara den här omställningen, sa Peter Strannegård.  

Fortums vd Peter Strannegård och Jernkontorets vd Annika Roos.

Politisk debatt i fyra delar 

Till debattpanelen hade europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) tillsammans med två kandidater till Europaparlamentet - Isabella Lövin (MP) samt Beatrice Timgren (SD) bjudits in. Även europaparlamentariker Tomas Tobé (M) skulle ha deltagit men fick tyvärr förhinder i sista stund. 

Den politiska debatten delades in i fyra teman och inleddes med ett avsnitt om vad som hänt under den föregående mandatperioden – i backspegeln. Därefter följde diskussioner på temat klimat, energi och avslutades med konkurrenskraftig och rättvis omställning. 

– Några frågor som vi tyckte var extra roliga att diskutera idag handlade framför allt om energimarknaden, elmarknadsdesignens utformning, hur ett fossilfritt system i EU ska se ut, men också hur det ska finansieras. Där är Jernkontorets perspektiv om motståndskraft, konkurrenskraft och rättvis omställning jätteviktig. Så det var extra kul att få göra detta tillsammans med Jernkontoret, berättar moderator Mosa Alasaly Stigmar. 

EU-manifestet en del av arbetet framåt 

Jernkontoret såväl som Fortum har under vintern även släppt varsitt EU-manifest som vid flera tillfällen lyftes under programmet. Här kan du läsa Jernkontorets EU-manifest. 

– EU-politiken är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft, för jobben och möjligheten att få ner klimatutsläppen. För stålindustrin är ramvillkoren som sätts i Bryssel helt avgörande. Vi har därför tagit fram ett EU-manifest för första gången på Jernkontoret med de olika ramvillkoren som vi behöver för en konkurrenskraftig stålindustri i framtiden, berättar Kristian Ljungblad. 

Även Fortums EU-manifest lyftes under debatten.  

– Fortum har tagit fram ett EU-manifest där vi stakar ut vägen för vilka frågor som bör prioriteras av den europeiska kommissionen men också Europaparlamentet såklart. Så det var extra kul att ha europaparlamentarikerna här idag, avslutar Mosa Alasaly Stigmar. 

 

För den som missade EU-debatten eller önskar se den igen finns hela sändningen att se HÄR. 

 

Relaterat: