EU bör ta bort sanktionsundantaget för ryskt stål

Ett undantag från EU:s sanktioner mot Ryssland tillåter för import av vissa typer av stålprodukter. Jernkontoret uppmanar nu regeringen att agera för att EU ska ta bort detta undantag. Sedan Rysslands invasion har undantaget tillåtit för stålprodukter till ett värde av närmare 40 miljarder kronor att importeras från Ryssland.

Annika Roos, vd Jernkontoret. Foto: Pia Nordlander, BildN

Jernkontoret har skickat en hemställan till regeringen med en uppmaning om att regeringen ska verka för att EU ska ta bort de undantag som finns för vissa stålämnen i sanktionerna mot Ryssland. När EU införde sanktionerna efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 så infördes samtidigt ett undantag för import av halvfärdiga produkter i form av göt och ämnen av järn eller olegerat stål och annat legerat stål till EU. Dessa så kallade stålämnen är en typ av halvfärdig stålprodukt som sedan vidareförädlas.

Sedan krigsutbrottet har stålämnen till ett värde av närmare 40 miljarder kronor importerats till EU som en konsekvens av undantaget från sanktionerna. Undantaget förlängdes i december och ska enligt gällande beslut löpa till 2028.

– Sedan Rysslands invasion har detta undantag från sanktionerna gjort att närmare 40 miljarder kronor kunnat gå till den ryska krigskassan. Vi uppmanar nu regeringen att verka för att EU snarast möjligt tar bort undantaget, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret. 

Sveriges Radio har i ett inslag uppmärksammat Jernkontorets brev till regeringen. Här kan du lyssna på inslaget.

Läs hemställan här.