EU behöver hitta tillbaka till sin kärnverksamhet

Ett samordnat arbete behövs för att för att stärka Sveriges position inom EU. Det skriver industrins bransch- och arbetsgivarorganisationer, däribland Jernkontoret, i samarbetet Industrins reformagenda.

För att stärka Sveriges position inom EU måste svenska aktörer enas och aktivt driva nationella intressen. Det skriver Jernkontoret tillsammans med Teknikföretagen, Byggmaterialindustrierna, Trä- och möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsindustrierna, Sveriges Bergmaterialindustri, TEKO, Skogsindustrierna, Svemin, Grafiska företagen, Återvinningsindustrierna samt Industriarbetsgivarna i en debattartikel i Dagens Industri.  

EU-medlemskapet är fundamentalt för Sveriges industri, och därmed för hela landetss välstånd. Trots detta utmanas svenska intressen av EU:s riktning, som alltmer präglas av omfattande statsstöd och överreglering. Det är därför av stor vikt att svenska politiker verkar för ett EU som optimerar villkoren för en stark konkurrenskraft. 

EU är avgörande för Sverige, nu mer än någonsin, med tanke på de globala utmaningar och den osäkerhet som råder. Med en inre marknad värd över 170000 miljarder kronor, har svenska företag tillgång till en marknad flera gånger större än Sveriges BNP. Tack vare EU:s omfattande nät av handelsavtal har även den svenska exportindustrin stärkts avsevärt. 

En globalt konkurrenskraftig industri är essentiell för välståndet i både Sverige och Europa. Den är även central för framsteg inom digital och klimatpositiv omställning samt för stärkandet av vår försvarsförmåga. Sverige behöver därmed ett EU som främjar industriell framgång för att uppnå höga politiska och ekonomiska mål. 

På senare år har trenden dock varit den motsatta; vi har sett en ökad statlig inblandning i ekonomin och en felaktig tro att statsstöd automatiskt leder till konkurrenskraft. Det har även skett en ökning i detaljregleringar inom EU som inte främjar en innovativ och hållbar industriell framtid i Europa. 

För att bryta denna trend har svensk industris ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer föreslagit ett antal åtgärder inför kommande EU-mandatperiod: 

  • Värna konkurrens och lika spelregler på EU:s inre marknad.  
  • Säkra kompetens och en effektiv arbetsmarknad. 
  • Möjliggör framtidens råvaruförsörjning.  
  • Säkra fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader.  
  • Satsa på forskning och innovation.  
  • Minska regelbördan.  
  • Underlätta handel med omvärlden.  

 

Läs debattartikeln här.

 

Se webbsändningen av Industrins Reformagenda - En industri som lyfter Europa (youtube.com)